Türkiye kararı 'küreyi' etkileyecek

Radikal ile Ekonomi ve Dış Politika Forumu'nun düzenlediği 'İstanbul Yuvarlak Masa Toplantısı' son oturumu, 'AB'nin ve Türkiye'nin Üyeliğinin Geleceği' başlığını taşıdı.
Haber: SERKAN DEMİRTAŞ / Arşivi

Radikal ile Ekonomi ve Dış Politika Forumu'nun düzenlediği 'İstanbul Yuvarlak Masa Toplantısı' son oturumu, 'AB'nin ve Türkiye'nin Üyeliğinin Geleceği' başlığını taşıdı. Lüksemburg Başbakanı Jean-Claude Juncker'in ifadesiyle 'derin bunalımdan' geçen AB'nin geleceğini tartışan katılımcılar, 25 ülkenin alacağı kararın küresel düzeni de etkileyeceği üzerinde uzlaştılar. AB'nin 'süpergüç' olma yolunda önemli bir fırsatı kaçırdığını ancak yeniden şekillenmesi durumunda eskisiden daha da güçlü olacağını belirten katılımcılar, Türkiye'nin birliğe katılımının da bu süreçte verilecek kararın bir parçası olacağını kaydettiler. Toplantı sırasında katılımcıların ortaya koyduğu bazı görüşleri şöyle:
AB aslında yavaş değil

 • Bu tartışma eğer geçen sene yapılsaydı AB'nin geleceğinden çok Türkiye'yi tartışıyor olurduk. Fransa ve Hollanda'daki 'hayır' oylarının ardından Avrupa'da tam anlamıyla bir kimlik krizi çıktı. Ulusal kimlikler, Avrupa kimliği tarafından tehdit edildiklerini hissediyor. Britanya da imparatorluk sonrası kimlik problemi yaşaması açısından Türkiye'ye benziyor.
 • AB'nin yavaş olduğuna ilişkin şikâyetler var. Bunun tam tersi aslında. Ortak dış politika ve güvenlik politikası, Schengen vize sistemi ve tek pazar gibi önemli hedeflerinde acele davranıldı. Bu gelişmeler, halkın hayatını değiştiren etkiler getirdi. Fransa'da Avrupa ile bağların koptuğu hissi var. AB'ye katılım nedeni egemenlik devri karşısında güvenlik ve refah elde etmekti ama Fransızlar özellikle zenginlik açısından istediklerini alamadıklarını düşünüyorlar. Bu nedenle anayasa karşıtı görüşler, zaten Avrupa'da bir süredir var olan bir hissiyatın dile getirilmesidir.
  Ulus-devletler kimlik mi yitirdi?
 • Ulus-devletler kendi kimliklerini ve nüfuzlarını yitirdiklerini hissediyorlar. Güvensizlik hissiyatı ile birlikte milliyetçi duygular da giderek büyümeye başladı. Ve anayasaya 'hayır' oyuyla birlikte genişlemeye karşı güçlü bir tepki de ortaya çıktı. Örneğin Balkanlar... Onlar için de büyük bir sorun olacak. Türkiye'ye karşı da büyük bir direnç olmasına karşın, gevşek bir yapıdaki birliğe katılımı tam entegre olmuş bir yapıya katılımından daha kolay olabilir.
 • Türkiye'nin üyeliği birliğe büyük yararlar getirecektir: Bu, Samuel Huntington'ın tezini çürütecek ve Hıristiyanlık ile İslam arasında bir çatışma olmayacağını kanıtlayacaktır. Avrupa'ya ekonomik dinamizm getirecektir. Özellikle Ortadoğu'da küresel bir oyuncu olarak yer almasını sağlayacaktır. Türkiye'nin katılımı hiçbir zaman tek bir tarafın yararına olmayacaktır ve bu düşünce sürekli dile getirilmelidir.
  Kurucu üyelerin tavrı
 • Avrupa'nın geleceğine ilişkin tartışmalar yeni değil. Brüksel çevrelerinde bu her zaman tartışıldı. Son iki referandum sadece bu tartışmaları daha yaygın hale getirdi. Referandum sonuçları evet olsaydı, tartışmalar o kadar sorunlu olmazdı. Ama 'hayır'ın özellikle birliğin kurucusu statüsündeki ülkelerden gelmesi dikkat çekici. Fransa ve Hollanda'nın 'hayır'ları tamamen farklı nedenlerden kaynaklanıyor. Hollanda'da anayasa yeteri derecede liberal bulunmadı ve mali problem temel nedeni oluşturdu. Fransızlar ise AB'nin yararları konusunda tam olarak bilinçli değiller. Bu Fransızların değil, onlara yeterli açıklamalarda bulunmayan yöneticilerin hatası.
  Fransa kendini yenilemeli
 • Fransa, aslında, küreselleşmeyle yeterince başa çıkamadı. AB'den gelen her şeyi aldılar ama problemlerini birliğe yüklediler. Fransa öncelikle kendisini yenilemeli. Fransa'nın birliğe katkıda bulunmasını görmek için en azından 2007'e kadar beklememiz gerek. Fransa'nın katkısı olmadan ilerleyen bir AB düşünülemez. Aynı zamanda, daha fazla genişleme olmaması ve hatta Polonya'nın birlikten çıkarılması durumunda dahi yenilenmeyen bir Fransa'nın olduğu birliğin ileri gitmesi mümkün değil.
  Türkiye için kampanya şart
 • Türkiye, özellikle şubat ve mart aylarında Fransa ve Hollanda'da yapılan tartışmaların önemli bölümünü oluşturdu. Ancak zamanla halk, Türkiye ya da genişlemenin buradaki asıl etken olmadığını gördü. Bu nedenle iki ülkede yapılan kamuoyu araştırmalarında Türkiye etkisi ilk sıralarda görülmedi. Türkiye'nin birliğe katkısı konusunda yaygın bir kampanya başlatılması gerekiyor. Türkiye katılma aşamasında geldiğinde nasıl bir Avrupa olacağını da bilmiyoruz.
 • Türkiye'nin milliyetçi bir ülke olduğuna ilişkin soru işaretleri var. Şunu unutmamalı. Ulusdevleti Türkiye yaratmadı. Bunu Avrupa'dan ithal etti. Türkiye'de yabancı düşmanlığı yoktur.
  Eğer Kürt sorunu gündeme getiriliyorsa o tamamen ayrı konudur. Türkiye'de milliyetçiliğin diğer Avrupa ülkelerindekilerden bir farkı yoktur.


  'AB hiçbir zaman küresel güç olamaz'
 • Referandum bir intikam oldu. 'Çok hızlı ama çok az bilgi' hissinin yansımasıydı. Ama öte yandan Avrupa, 30 yıl öncesine oranla çok daha iyi bir yer oldu. Eğer daha önce de önemli ilerlemeler öncesinde referandum olsaydı bütünleşmenin mevcut konumuna ulaşmak mümkün olmazdı.
  ABD'nin etkisi
 • Liderlik her zaman toplumları ileri götürür ama dünyanın sorunlarını (silahlanma, sağlık, ticaret, refah, barış...) bir anda gideremez. Avrupa'nın özellikle küçük devletleri ve dünyanın geri kalanında olanları görmezden gelerek barış ve refah içinde yaşayabileceği sanılıyor. Ama barış ve refah, küresel politikalar olmazsa gelmez. ABD'nin, bir imparatorluk gibi bütün dünya problemleriyle tek taraflı olarak ilgilenmesi bir çözüm olur muydu ya da Avrupa dünya işlerinde ağırlık sahibi olmayı ister miydi? AB eğer bunu yapmak istiyorsa anayasasının bazı unsurlarını geliştirmeli. Eğer yapmak istemiyorsa kısa vadede tek seçenek ABD'nin karar alma mekanizmasını kabullenmek olarak görülüyor.
  Türkiye acele etmese daha iyi
 • Avrupa için iki model var. Britanya'nın serbest ticaret bölgesine karşı daha çok siyasi bütünleşme isteniyor. Acaba serbest bölge ortak para birimini korumak için yeterince sağlam mı? Öyle olmadığı anlaşılıyor. Avrupa'nın bunu sağlaması için önünde daha uzun bir yol var, dolayısıyla Türkiye'nin acele etmemesi kendisi için daha iyi olur.
 • AB'nin dönüşümlü dönem başkanlığı sistemiyle yönetilmesinin sakıncaları olduğu söyleniyor. Ama bunun olmaması daha az demokratik bir Avrupa anlamına gelebilir. Çünkü komisyon üyeleri Avrupa halkı tarafından seçilmiş kişiler değil, hükümet başkanlarınca atanmış kişiler. Dolayısıyla bu bir demokrasi problemi yaratabilir. Bu, ulusal ve AB düzeylerinde yaşanan tipik bir 'çirkin alışveriş'. En azından komisyon başkanı, Avrupa Parlamentosu'nca seçilmeli.
  Avrupa'nın yeni ekseni
 • Macaristan'daki yeni söylem 'Fransız-Alman motorunu unutun, AB içindeki yeni eksen Almanya-Avusturya ve Doğu Avrupa olacak' şeklinde. Tüm Avrupa'da güçlerinde birleşik Avrupa için harekete geçirebilecek ince bir Amerikan karşıtlığı var. Ama Avrupa'nın en büyük problemi üç adım ileri atarken hep bir adım geri atması.
 • AB'yi demokrasi eşiklerindeki farklılık nedeniyle eleştirirken, İspanya, Yunanistan ve Portekiz'in demokratikleşmesindeki etkisini unutmamak gerek. AB'nin içinde bulunduğu 'derin bunalım', olgunluğunun da bir göstergesi olarak değerlendirilebilir.
  Yeniden tartışmalıyız
 • Anayasa, mevcut AB'yi tamamen ortadan kaldırdı ve tamamen farklı bir oluşum koydu. Bu gelişmeler de, halka nereye gidecekleri konusunda karar verme hakkını geri verdi. Avrupa projesi uzun bir süredir, ABD'ye karşı küresel bir aktör olmasını isteyen belli bir neslin elit grubunun projesi oldu. Ama Avrupa, ABD'den çok farklı ve hiçbir zaman süper bir güç olamayacak. Nihayet şimdi hem AB destekçilerinin hem de AB karşıtlarının birlikte tartışacağı bir fırsat oluştu.
 • AB'nin ekonomik ve kültürel olarak yapabilecekleri birbirinden farklı. Bunlar arasında ortak bir pozisyon bulunabilirse ancak o zaman Türkiye Birliğe girebilir.


  AB hayali sona ermedi?
  AB, yine cazibe merkezi olabilmek için tekrar yapılanmalı ve dinamizm kazanmalı. Birliğin geleceğiyle Türkiye'nin üyeliği tartışmaları birbirini besliyor

  SEDA DOMANİÇ BAŞEV
  Fransa ve Hollanda'daki referandum sonuçlarının ardından gelişen süreçte Avrupa kendi geleceğini belirlemek konusunda sıkıntı yaşarken, Avrupa Birliği-Türkiye ilişkilerini tartışmak için doğru zaman mı? 17-18 Haziran'da Avrupa'nın önde gelen gazetecileriyle, Türk gazeteci ve uzmanları bir araya getiren ve Radikal gazetesi ile Ekonomi ve Dış Politika Forumu'nun (EDP) birlikte düzenlediği İstanbul Toplantısı, bu konunun tam da bu süreçte derinlemesine ve kapsamlı tartışılmasının ne kadar yerinde olduğunu gösteriyor.
  Yuvarlak masanın çevresinde oturan katılımcıların da anlaştığı gibi, özgür fikir alışverişlerini destekleyen bu tip platformlar, AB'nin yeniden yapılanması gereken bu dönemde, Türkiye'nin bir izleyici değil, aktif katılımcı olduğunun hem Avrupa'da, hem de Türkiye'de algılanabilmesi için büyük önem taşıyor. Bu açıdan bakıldığında, Avrupa'nın geleceği tartışmaları, Türkiye'nin üyelik tartışmalarıyla kesişiyor; hatta sadece kesişmekle kalmayıp birbirini besleyen iki süreç haline dönüşüyor.
  Problemler iki eksenli
  Bu noktadan hareket eden iki günlük toplantıda, tabii ki tartışılan ilk konu Avrupa'nın geleceğinin nasıl şekilleneceği oluyor. Kimse Avrupa Birliği'nin derin bir bunalımdan geçtiğini inkâr etmiyor. Son referandum sonuçlarının da gösterdiği gibi Avrupa Birliği daha derinleşecek ve genişleyecek ise, iki eksende özetlenebilecek problemlerine çözümler üretmek zorunda: İlk eksen, Avrupa Birliği'nin içinde bulunduğu demokrasi ve yönetişim sorununu içeriyor, ikinci eksenin temelinde ise Avrupa ekonomik ve sosyal modelinin karşı karşıya olduğu problemler yer alıyor.
  Avrupa projesinin en kritik sorunlarından biri olarak gösterilen 'demokrasi eksikliği' nasıl aşılacak? Liderlik sorunu nasıl çözülecek? Avrupa hantal bürokrasisini, karmaşık ve bazen bir o kadar da etkisiz karar alma mekanizmalarını etkinleştirebilecek mi? Yavaş büyüyen Avrupa ekonomileri yenilikçi teknolojiler temelinde ivme kazanıp pazarlarda rekabet edebilecek ve Avrupa halkları için refah sağlamaya devam edebilecek mi? Mevcut yapısı içinde Avrupa Birliği küresel sorunlara çözümler sunan etkin bir aktör olabilecek mi?
  Tüm bu sorulara -Avrupalı bazı liderlerin son Brüksel zirvesini değerlendirirken yaptığı gibi- 'AB'nin kendi kendine bir süre üzerinde düşünmesi gereken iç sorunlar' olarak yaklaşılabilir. Ancak çözüm seçenekleri, Birliği, mevcut iç yapısı dışında, daha geniş ve dinamik bir coğrafyayı içermesi gereken dönüşüm içindeki bir yönetişim modeli olarak gördüğümüzde çeşitleniyor. EDP ve Radikal'in birlikte düzenlediği İstanbul Toplantısı'ndan çıkan sonuçlardan biri de bu ikinci perspektifin daha yapıcı çözümler üretebileceği yönünde.
  Bir ayağında Avrupa'nın sorunları ve bu sorunlara Türkiye'nin olası katkılarının tartışıldığı toplantının diğer ayağı, AB entegrasyon sürecinin Türkiye için katkıları üzerinde odaklanıyor. Avrupa Birliği, Türkiye'nin komşularıyla olan sorunlarını aşabilmesine yardımcı olur mu? Türkiye'nin Ortadoğu'da, Akdeniz'de, Balkanlar'da ve Kafkaslar'daki mevcut rolünü güçlendirir mi? Bu süreç Türkiye'de demokrasinin gelişmesine ve iyi yönetişim ilkelerinin yerleşmesine nasıl katkıda bulunur? Türkiye'nin ekonomik istikrarı ve büyümesine ne açıdan destek olur? Aslında, İstanbul Toplantısı'nda da vurgulandığı gibi, tüm bu sorular gösteriyor ki, AB'nin ve Türkiye'nin sorunları birbirinden çok da farklılık göstermiyor. Dolayısıyla çözümler, genişlemeyi durdurmakta değil, aksine Avrupa'nın ve Türkiye'nin karşılıklı katkılarını sağduyuyla yeniden düşünmekte yatıyor. Hatta daha da geniş bir bağlamda bu birlikteliğin dünya düzeni açısından önemini tartışabilmek gerekiyor. Avrupa Birliği projesinin küresel anlamda önemini daha iyi kavrayabilmek açısından, AB fikrinin kurucularından Jean Monnet'nin anılarında yer alan bir cümleyi hatırlamak yerinde olacak: "Size yeterince açıkça söyleyebildim mi bilmiyorum; kurduğumuz topluluk kendi içinde bir son (amaç) değildir. Bu topluluk yarının dünya düzenine bizi taşıyan yolda bir aşamadır."
  Doğru soru sormak da önemli
  Sonuç olarak İstanbul'da iki gün boyunca en az cevaplar kadar, soruların da gündeme taşındığı bir tartışma yaşandı. Ancak Avrupa tarihi de gösteriyor ki, bazen çözümlere ulaşmak için belirsizliğin hüküm sürdüğü kriz dönemlerinin yaşanması gerekiyor. Önemli olan bu süreçte kemikleşmiş sorunlara çözüm kapılarını açacak doğru sorular sorabilmek. Bu noktada Radikal ve EDP'nin düzenlediği Yuvarlak Mmasa Toplantısı'nın cevap aradığı en temel sorular ve tartışmalarının yön gösterdiği cevapları şu şekilde özetlemek mümkün:
  Avrupa Birliği hayali sona mı erdi? Hayır, sadece tekrar yapılanması ve dinamizm kazanması gerekiyor. Bu sürecin Avrupa halklarına çok iyi anlatılması ve onları içine alması ise şart.
  AB'nin genişlemesi bu yeniden yapılanma sürecinin neresinde yer alıyor? Genişleme, Türkiye ve Avrupa coğrafyasında yer alan ancak üye olmayan diğer ülkelerle beraber düşünüldüğünde büyük fırsatlar barındırıyor. Avrupa eğer sorunlarını orta vadede aşmak ve küresel bir güç haline gelmek istiyorsa, Birliğin genişlemesi bu amaca ulaşılmasında hayati bir önem taşıyor.

  Seda Domaniç Başev: Ekonomi ve Dış Politika Forumu Genel Sekreteri

  - BİTTİ -


  • http://www.radikal.com.tr/7500267500260

   YORUMLAR

   Bu habere henüz yorum yazılmamış.