Türkiye küresel ısınmada hâlâ 'masum' sayılabilir

Otomobil egzozlarından, konut ve fabrika bacalarından hatta 'yellenen' ineklerden havaya savrulan gazlara bağlı gelişen küresel ısınmada, Türkiye, AB'den daha 'masum' çıktı.

ANKARA - Otomobil egzozlarından, konut ve fabrika bacalarından hatta 'yellenen' ineklerden havaya savrulan gazlara bağlı gelişen küresel ısınmada, Türkiye, AB'den daha 'masum' çıktı. Çevre ve Orman Bakanı Osman Pepe, Türkiye'nin kişi başına düşen karbondioksit emisyonu açısından, AB ve OECD ülkelerinin oldukça gerisinde kaldığını açıkladı.
Bakan Pepe, CHP'li Canan Arıtman'ın ilettiği soru önergesine verdiği yanıtta, sera gazlarının üretiminde Türkiye'nin konumunu özetledi. Pepe'nin verdigi bilgiye göre, Türkiye, küresel ısınmaya karşı oluşturulan BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'ne 2004'te taraf oldu. Türkiye, sözleşmenin Ek-1 kısmında yer alan ülkeler arasında 'sera gazı emisyonları artış trendi en yüksek olan ülke' olarak yer aldı. Ancak yine de ürettiği sera gazları AB ve OECD ülkelerinin gerisinde kaldı.
Ülkelerin 2003 yılı kişi başına düşen toplam karbondioksit emisyonları karşılaştırıldığında, OECD ülkeleri ortalaması 11.1 ton, dünya ortalaması 4 ton, AB ortalaması 25 ton, Türkiye ortalaması 3.3 ton oldu. Türkiye, 2003 yılında, tüm dünyadaki toplam sera gazı üretiminin yüzde 1'inden azını üretti. Ancak Pepe, Türkiye'deki sanayileşme ve ekonomik büyümeyle birlikte sera gazı emisyonlarında bir artış olacağını hatırlattı.