Türkiye 'muayene'den geçmiş!

Sağlık hizmetlerinde genellikle Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) rakamlarının altında kalan Türkiye, muayenede tüm üye ülkelerin önüne geçti.

ANKARA - Sağlık hizmetlerinde genellikle Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) rakamlarının altında kalan Türkiye, muayenede tüm üye ülkelerin önüne geçti. Ancak Türkiye bebek ölümlerinde en kötü, ortalama ömür açısından sondan ikinci, AIDS oranında ise son beş yılda ürkütücü bir artış var.
OECD'nin 'Bir Bakışta Sağlık 2007' raporuna göre son 15 yılda OECD çapında hekimlere başvuru arttı. Yıllık artış ortalama yüzde 0.7 olurken, rapor Türkiye'deki sıçramaya dikkat çekti: "Türkiye kişi başına hekime başvuruda yılda yaklaşık yüzde 7'yle en fazla artışı bildirdi. Bunun, hekim sayısındaki hızlı artışın, sağlığa yönelik kamu harcamalarında bu dönemde görülen keskin yükselişin ve yeşil kartla sağlık hizmetlerine erişimde sağlanan iyileştirmenin sonucu olduğu varsayılıyor."
Rapora göre OECD'deki tablo şöyle:
AIDS artışı: Türkiye'de 2000 yılında AIDS vakaları milyonda 0.7 olarak ölçülürken 2005'te bu rakam milyonda 5'e çıktı. Türkiye'de AIDS oranının seyri şöyle oldu (1 milyon kişide vaka oranı): 1985 0.0, 1990 0.3, 1995 0.4, 2000 0.7, 2005 5.0. Bazı ülkelerde milyon kişiye düşen AIDS vakası oranları ise şöyle: ABD 137, Portekiz 79.5, Meksika 45.3, İsviçre 37.1, İspanya 36, Çek Cumhuriyeti 1.1, Kore 1.4, Slovak Cumhuriyeti 0.6.
Nüfus artışı: En genç nüfuslu ülkeler, yüzde 10 oranında 65 yaş ve üstü nüfusa sahip Türkiye, Meksika ve Kore. Meksika ve Türkiye, doğum başına 2.1 çocukla en fazla doğurganlık oranına sahip ülkeler.
Ortalama ömür: Ortalama ömür beklentisi 2005'te 78.6 yıla ulaştı. En yüksek ömür beklentisi 82.1 yılla Japonya'da. Sıralamanın diğer ucunda, OECD ülkeleri içinde ömür beklentisi en düşük ülke, Macaristan'ın izlediği Türkiye. Ömür beklentisi Macaristan'da 1960'tan bu yana yavaş biçimde artarken, Türkiye'de OECD ortalamasına hızlı şekilde yetişerek arttı. (Türkiye'de ortalama ömür beklentisi 68.7 yıl.)
Bebek ölümleri: 2005'te OECD ülkelerinde bebek ölüm oranları 1000 canlı doğumda iki-üç ölümle en az Japonya ve İskandinav ülkelerinde. Diğer uçta 1000 doğumda 19 ölümün görüldüğü Meksika ile 1000 doğumda 24 ölümün görüldüğü Türkiye var. OECD ortalaması ise 5.4.
Sigara tiryakiliği: Tütün içimi İsveç hariç, erkekler arasında daha yaygın. Son 15 yılda sadece Yunanistan, Almanya, Meksika ve İspanya'da kadınlar arasında sigara içme oranları arttı. 2005'te cinsiyetler arası sigara içme uçurumu özellikle Kore, Japonya ve Türkiye'de fazla, Meksika, Portekiz, Yunanistan ve Polonya'da daha az.
Alkol tüketimi: OECD ülkelerinde yılda yetişkin başına ortalama 9.5 litre alkol tüketiliyor. İrlanda, Macaristan, Fransa ve Çek Cumhuriyeti yılda 12 litre ve fazlasıyla listenin başlarında. Skalanın diğer ucunda ise 1.3-1.7 litreyle Türkiye, Meksika ve Norveç, İsveç ve İzlanda gibi ülkeler var.
Hastane yatağı: Üç aya dek tedavi anlamına gelen akut tedavi hastane yatağı sayısı en çok Japonya, Kore, Almanya ve Avusturya'da. Bu ülkelerde 1000 kişiye altı yatak düşüyor. En az yatak sayısı 1000 kişiye iki buçukla, Meksika, Türkiye ve İsveç'te.
Yetersiz tıp teknolojisi: MR ve CT (bilgisayarlı tomografi) tarayıcıları, yüksek fiyatları nedeniyle en az Meksika, Macaristan ve Türkiye'de kullanılıyor.
Sağlığa ayrılan pay: Sağlığa kişi başına en yüksek harcamanın yapıldığı ülke, 6 bin 401 dolarla ABD oldu. Bu, OECD ülkeleri ortalamasının 2.2 katına eşit. OECD ülkelerinin yarısı 2 bin 500-3 bin 500 dolar bandında. Sıralamanın diğer ucunda ise Türkiye, Meksika, Polonya, Slovak Cumhuriyeti ve Kore'den oluşan beş ülke var. Bu ülkelerde kişi başına sağlık harcaması OECD ortalamasının yarısından daha az.