Türkiye öğretmene sunduğu imkanla Avrupalı olmaktan çok uzak

OECD raporuna göre Türkiye'de öğretmenler, Avrupalı meslektaşlarından iki yüz saat daha fazla çalışmalarına rağmen çok daha düşük ücretler alıyorlar
ÖĞRETMENE YATIRIM GELECEĞE YATIRIM YAZISI İÇİN TIKLAYIN


ANKARA - OECD’nin 2009 yılı için hazırladığı rapora göre, Türkiye’deki öğretmenler, diğer Avrupa ülkelerindeki meslektaşlarına göre çok daha düşük bir ücretle, çok daha fazla çalışıyor.
OECD’nin ‘2009 Bir Bakışta Eğitim Raporu’nda, öğretmenlerin çalışma saatleri, öğretmen başına düşen öğrenci sayısı ve öğretmen maaşlarına ilişkin veriler yer aldı.
Rapora göre, OECD üyeleri arasında öğretmenlerin en çok çalıştığı iki ülke Türkiye ve Macaristan. OECD ülkeleri arasında öğretmenlerin ‘zorunlu çalışma saati ortalaması’ yılda 1652. Bu rakam Türkiye’de 1832 saate çıkıyor. Çalışma saatleri İskoçya’da 1365, İspanya’da 1425, Portekiz’de ise 1432.

Ortalamanın çok altında maaş
Rapora göre, Almanya ve Hollanda’da öğretmenler yılda 35 bin ile 70 bin dolar arasında değişen ücretler alıyor. Türkiye’de ise ilköğretim veya lisede göreve yeni başlamış bir öğretmen yılda toplam 14 bin 63 dolar, en üst derecedeki öğretmen ise en fazla 17 bin 515 dolar alıyor. Bu ücretlerin OECD ortalaması ise 28 bin ve 54 bin dolar.
Raporda öğretmenlerin göreve başladıkları tarihten görevde en üst kademeye ulaştıkları tarihe kadar maaşlarında yaşanan artış oranlarına da yer veriliyor. İlköğretimde göreve başlayan bir öğretmenin maaşı, meslekte en üst kademeye ulaştığında Almanya’da yüzde 33, İrlanda’da yüzde 88, Portekiz’de yüzde 157, OECD ortalamasında yüzde 71 artıyor. Bu oran Türkiye’de ise sadece yüzde 25.
Milli Eğitim Bakanlığı’nın 2008-2009 eğitim-öğretim yılı verilerine göre, Türkiye’de okulöncesinde ve ilköğretimde kadın öğretmenler çoğunlukta. Ortaöğretimde, genel liselerde ve mesleki ve teknik eğitim liselerinde ise erkek öğretmenler çoğunlukta yer alıyor.
Okulöncesi eğitimde bin 644’ü erkek, 27 bin 698’i kadın toplam 29 bin 342 öğretmen görev yapıyor. İlköğretimde 224 bin 644’ü erkek, 228 bin 674’ü kadın toplam 453 bin 318 öğretmen çalışıyor.
Ortaöğretimde 115 bin 30’u erkek, 81 bin 683’ü kadın toplam 196 bin 713 öğretmen görev yapıyor. Genel liselerde ise 61 bin 801’i erkek, 45 bin 988’i kadın toplam 107 bin 789 öğretmen çalışıyor. Mesleki ve teknik liselerde ise 53 bin 229 erkek, 35 bin 695 kadın toplam 88 bin 924 öğretmen bulunuyor.

Derslik başına 32 öğrenci
2010 Yılı Programı’nda yer verilen bilgilere göre, 2008-2009 yılları arasında ilköğretimde derslik başına 32, öğretmen başına 23 öğrenci, ortaöğretimde derslik başına 31, öğretmen başına 17 öğrenci düşerken, genel lisede derslik başına 29, öğretmen başına 18, mesleki ve teknik eğitimde ise derslik başına 33, öğretmen başına 16 öğrenci düşüyor. (aa)