Türkiye sonunda Kyoto'yu imzaladı

 ANKARA - TBMM Genel Kurulu’nda, BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi’ne yönelik Kyoto Protokolü 243 kabul oyuna karşılık, 3 ret ve 6 çekimser oyla kabul edildi.
Protokole göre, 2012’ye kadar sera gazı emisyonları 1990’a göre yüzde 5.2 daha düşürülecek. Yüksek oranlarda fosil yakıt kullanan ve atmosfere fazla karbon veren ülkelerden karbon vergisi alınacak. Karbon emisyonlarının düşürülebilmesi amacıyla, hidrolelektrik, rüzgâr, güneş, jeotermal, dalga, gelgit, hidrojen enerjisi gibi yeni ve yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı artacak. Karbon emisyonu olmayan nükleer enerji santrallarının kullanımı artacak. Kömürle çalışan termik santral yatırımları azalacak. Daha az enerjiyle ısınmayı sağlayan sistem kullanımı artacak. (Radikal)