Türkiye'de çevreye ilgi: Binde 1.4

Devlet İstatistik Enstitüsü'nün ilk defa yaptığı 'Çevresel İstihdam ve Harcamalar Envanteri' anketine göre 2002'de bu alanda Türkiye'nin 401.6 trilyon liralık yatırım yapıldı.

ANKARA - Devlet İstatistik Enstitüsü'nün ilk defa yaptığı 'Çevresel İstihdam ve Harcamalar Envanteri' anketine göre 2002'de bu alanda Türkiye'nin 401.6 trilyon liralık yatırım yapıldı. Kamunun, yatırımlar dahil toplam çevresel harcamasının gayrisafi milli hasıla (GSMH) içindeki payı ise binde 1.45 oldu.
Çevresel yatırım harcamalarının GSMH içindeki payları, içme ve kullanma suyu yönetiminde binde 0.71, atıksu yönetiminde binde 0.62 ve diğer çevre koruma faaliyetlerinde de binde 0.12 oldu. Kamu kuruluşları, dış ortam havasını ve iklimi korumaya 124.6 milyar lira, içme ve kullanma suyuna 195.7 trilyon lira, atıksu yönetimine 171.4 trilyon lira, atık yönetimine 113.2 milyar lira, toprak ve yeraltı suyunu korumaya 849.2 milyar lira, biyolojik çeşitliliğin ve peyzajın korunmasına 389.1 milyar liralık harcama yaptı.