'Türkiye'de grip salgını yok'

Sağlık Bakanlığı Enfeksiyon Hastalıkları Bilimsel Danışma Kurulu: Griple soğuk algınlığı karıştırılıyor. Okulların tatil edilmesi çare değil.

Sağlık Bakanlığı bünyesinde toplanan Enfeksiyon Hastalıkları Bilimsel Danışma Kurulu, Türkiye'de grip hastalığı salgını bulunmadığını, grip hastalığıyla soğuk algınlığının birbirinden ayrılması gerektiği, okulların tatil edilmesinin, grip ve benzeri hastalıkların bulaşmasını engellemeyeceğini bildirdi.
Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, son günlerde grip hastalığının yaygın olarak görüldüğüne dair haberler üzerine, Enfeksiyon Hastalıkları Bilimsel Danışma Kurulu'nu toplantıya çağırdı. Çeşitli hastanelerin enfeksiyon hastalıkları uzmanlarıyla Sağlık Bakanlığı temsilcisinin oluşturduğu beş kişilik kurul, yaptığı toplantı sonrasında mevcut durumu değerlendirdi ve hastalıkla ilgili bildirge yayınladı.
Bildirgede, Türkiye'de grip salgını olmadığı, grip ve grip benzeri enfeksiyonların daha önceki dönemlere göre fazla görülmediği, hastalığın yayılımının mevsimsel özelliğine uygun olduğunun düşünüldüğü vurgulandı. Toplumun grip ve soğuk algınlığının birbirinden ayrılması konusunda bilgilendirilmesi istenen bildirgede, bu amaçla sağlık personelinin halkı bilgilendirmesi ve hastalıkların ayırıcı tanısı konusunda halkı eğitmesi gerektiği belirtildi.
Salgın durumlarında, grip tanılarının doğrulanması amacıyla örnekleme metoduyla seçilmiş vakalardan numune alınması ve Refik Saydam Hıfzısıhha Merkezi'ne gönderilmesi gerektiği ifade edilen bildirgede, şunlar kaydedildi:
"Grip numunelerinin alınması ve gönderilmesiyle ilgili her il sağlık müdürlüğünde gerekli ekipman bulundurulmalıdır. Özellikle okulların tatil edilmesi gibi uygulamaların grip ve benzeri hastalıkların bulaşmasını engellemeyeceği bilinmelidir. Grip ve grip benzeri enfeksiyonlar başta olmak üzere, solunum yolu enfeksiyonlarından korunmak için kişisel hijyen kurallarına dikkat edilmesi konusunda toplum bilgilendirilmelidir."