Türkiye'de iki resmi dil olmalı

Kapatılan Demokratik Kitle Partisi'nin başkanı Şerafettin Elçi, Türk-Kürt eşitliği için federasyondan başka yol olmadığını savunuyor. Elçi'ye göre federasyon bölünme anlamına değil, sadece iktidarı paylaşmak anlamına geliyor.
Haber: NEŞE DÜZEL / Arşivi

NEDEN? Şerafettin Elçi
Kuzey Irak'ta bağımsız bir Kürt devleti kurulması ihtimalinin ortaya çıkması üzerine Türkiye'nin gösterdiği tepki, Türkiye'deki Kürt sorununun varlığını bir kez daha ortaya koydu. Ankara ve Ankara'nın resmi politikasını destekleyenler Kuzey Irak'ta olan bitenle ilgili görüşlerini açıkladılar. Medyada da bu konuda Türk bakış açısından birçok görüş yayımlandı. Ama Türkiye'deki Kürtlerin bu konudaki görüşleri aynı oranda yer almadı. Belki bu tek gerçek bile Türkiye'deki Kürt meselesinin ciddiyetini ortaya koyuyordu. Biz de, Kürt aydınlarının en önde gelen isimlerinden biri olan, açık sözlülüğüyle ve dürüstlüğüyle tanınan, bir dönem hem bakanlık hem de bakanken 'Ben Kürdüm' dediği için 'mahkûmluk' yapmış olan Şerafettin Elçi ile Türkiye'deki Kürtlerin Kuzey Irak'ta bağımsız bir Kürt devleti kurulması ihtimaline nasıl baktıklarını, Türkiye'de neler yapılmasını beklediklerini, nelerden şikâyet ettiklerini, Türkiye'nin Kuzey Irak politikasını nasıl değerlendirdiklerini konuştuk. Yeni bir parti kurmaya hazırlanan Şerafettin Elçi'nin kurucusu ve başkanı olduğu Demokratik Kitle Partisi bir süre önce kapatılmıştı.

Türkiye Avrupa Birliği'ne üye olmaya hazırlanıyor. Bu, 'Bütün vatandaşlar kesinlikle eşit olacak' anlamına geliyor. Bu şartlarda siz, Kürt-Türk ayrımını hâlâ önemli buluyor musunuz?
Eğer devlet bütün vatandaşlarını temsil ederse ve herkesin hakkını eşit düzeyde korursa, o zaman vatandaşlar arasında bir ayrıma gerek kalmaz.
Federasyondan vaz mı geçtiniz?
Hayır vazgeçmedim. Halkların kendi kendini yönetim hakkı vardır. Farklı halklar, devletin ortakları olarak aynı çatı altında yaşayabilirler.
Etnik kökene dayanan devlet anlayışı, günümüzde çok geride kalmış bir devlet anlayışı değil mi?
Belli bir bölgedeki insanları en iyi yönetebilecek kişiler kendisinin içinden çıkan kişilerdir. Çünkü o insanları en iyi onlar anlar. O halkın ahvalini, geçmişini, coğrafyasını onlar bilir.
Her ırk ancak kendi ırkından biri tarafından mı iyi yönetilebilir?
Her ırk kendi ırkı tarafından iyi yönetilecek diye kural yok. Yönetim modeli önemli. Zira insanları ezen diktatörler de halkın içinden çıkıyor. Günümüzde en iyi yönetim modeli demokrasidir. Demokrasi ölçüsü içinde eğer bir halk kendi ırkından biri tarafından iyi yönetiliyorsa, bu, bir yabancının yönetiminden çok daha mükemmel olur.
Eğer en iyi yönetim demokrasiyse, ayrıca bir de federasyona gitmek niye en iyi çözüm oluyor?
Eşitlik, federasyon olmadan sağlanamaz. Çünkü merkezi yönetimin tek resmi dili ve tek eğitim dili var. Eğer egemen olanın dilini tüm topluma eğitim dili diye dayatırsan, eşitlik yoktur.
Anadili Türkçe olmayan vatandaşların kendi dillerinde eğitim veren okullarını açabilmesi veya seçmeli ders olarak alabilmesi gibi AB ülkelerinde geçerli olan 'kültürel haklar', bizde Türk-Kürt eşitliği için yeterli olmaz mı sizce?
Hayır olmaz. Avrupa Birliği'ndeki eşitlik temel insan haklarındadır. Tanınan haklar bireysel haklardır. Her vatandaş için gerekli olabilecek eşit insan haklarıdır bunlar. Oysa grup haklarını önemsemek lazım. Bu haklar toplu olarak kullanılmalı. Toplu olarak kullanamıyorsan, 'Sen git kendi okulunu aç, açamıyorsan bireysel olarak git, kendi dilinle eğitim yap' demek olmaz.
Sizin bireysel hak dediğiniz kendi dilinde eğitim hakkı gibi bazı kültürel haklar zaten özünde bir grup hakkıdır. Bu durumda da asıl önemli olan tüm vatandaşların eşit haklara sahip olması değil midir?
Lafla eşitlik olmaz. Sen bir gruba, 'Git, paranla kendi dilinde eğitim yap' diyeceksin. Diğer grubun diline, kültürüne de devletin bütün imkânlarını vereceksin ve ülkede geçerli olan eğitim o dille yapılan eğitim olacak. Senin diplomanın ise hiçbir değeri olmayacak. Bu eşitlik değil. O vatandaşların dilinin ve o dilde yapılan eğitimin de o ülkede geçerli olması lazım. Kürtlerin çoğunlukta olduğu yerlerde devlet tarafından Kürtçe eğitim yapılması lazım.
Bu iki resmi dilli bir devlet sonucunu yaratmaz mı?
Zaten sonuç oraya varacak. İki resmi dil olacak. Federasyonda olur bu ancak. Federatif bir sistemde resmi dil iki tane olabilir. Şimdi Irak devletinin iki resmi dili var. İspanya'da Katalanların dili sadece kendi bölgesinde resmi dil ama Belçika'da Volanca ve Flamanca ikisi de resmi dil. Bu yollardan biri olabilir.
Önerdiğiniz federasyon formülü bağımsızlıktan bir önceki aşama değil mi? Federasyon, bağımsızlığa giden bir yol değil midir?
Tabii. Federasyon bağımsız devletten bir önceki aşamadır. Özgür iradeyle ortak bir birlik kurulur ve bu, özgür iradeyle devletten ayrılma hakkını da içinde taşır. Ama devletinden memnun olan vatandaş ayrıl desen de ayrılmaz. İskoçya'da ve Galler'de referandum yapıldı, insanlar Britanya'nın nimetlerinden birlikte yararlandıkları için ayrılmayı reddetti. İnsanlar devletinden rahatsız olduğunda ayrılma yolunu arar.
Devletlerin egemenlik haklarını devrettikleri bir dönemde, ki AB bunun bir örneği, yeni devletçiklere gitmek ne kadar akılcı sizce?
Eğer herkes bir Avrupa devleti, Avrupa milleti veya dünya devleti ve dünya milleti olma anlayışını benimserse, o zaman problem kalmaz. Ama siz diyorsunuz ki, 'Türkler Türklüklerini koruyarak, Kürtler Kürtlüklerinden vazgeçerek AB üyesi olacak.'
AB süreci o değil ki. Türkiye'de devletin yapısını değiştiren, demokratikleştiren bir süreç bu. Bütün vatandaşların eşit olduğu sistem kurulacak. Sizce öyle değil mi?
Türklerin, Türk dilinden vazgeçmesi sizin aklınızdan hiç geçer mi? Türkler, bizim dilimiz İngilizce olsun der mi?
Niye desin ki? AB'de de her devletin bir resmi dili yok mu?
Tamam işte, Türkler kendi dilinden vazgeçmiyorsa, niye Kürtler de kendi dilinin resmi dil olmasını istemesin? Türkiye istediği kadar AB ortaklığına talip olsun, Türkiye Avrupa'nın kafa yapısına çok ortak değil. Eğer Türkiye'de de, İspanya'daki gibi Avrupa zihniyeti tam egemen olursa zaten bu konular tartışma konusu olmaktan çıkar.
Siz Kürtsünüz, politikacısınız ve Türk vatandaşısınız. Sizin, ...
Türk vatandaşı değil, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyım.
Sizin, sadece Kürtler yerine bütün bu ülkede yaşayanlar için projeleriniz ve önerileriniz olması gerekmez mi? "Ben sadece Kürtler için politik proje üretirim" demekte yetersizlik görmüyor musunuz?
Kürt meselesine sahip çıkmak, Türkiye vatandaşlarının diğer kesiminin sorunlarını ihmal etme anlamına gelmez. Ama devlet kendisini Kürt sorunu na öyle mahkûm etmiş ki, yüzde yüz ülkenin lehine bir uygulamaya bile acaba Kürtler yararlanır mı endişesiyle bakıyor. Türkiye'yi, Türklerin egemenliğine dayalı bir anlayış rahatlatmaz. Ama Türkiye, Türklerin bütün ülkedeki egemenliğini kısan hiçbir anlayışa da razı olmaz. Sorun burada zaten.
Bağımsızlık bütün Kürtler için gizli bir özlem mi?
Benim kanaatime göre bir gizli özlem. Eğer her milletin kendi devleti varsa, bu Kürtlerin de özlemidir. Ama sen bir devlette sahip olman gerektiğine inandığın bütün şartlara sahipsen, bağımsız devlete de gerek yoktur. Bütün haklara sahip olmak ise federatif bir sistemde olabilir. Zaten federasyon, iktidarı kullanma erkinin paylaşılmasıdır, devletin bölünmesi değildir.
Kerkük ciddi bir sorun olarak ortaya çıktı. Sizce, Kuzey Irak'ta Kürtler, Kerkük'ü de kapsayan bir devlet kurmalı mı?
Arzular ayrıdır, reel politika ayrıdır. Şu anda reel politika Kürtlerin bağımsız bir Kürdistan kurmasına elverişli değil. Amerika'nın onaylamayacağı bir bağımsız Kürdistan'ı Kürtler kurmaya çalışmaz. Şu anda ABD bağımsız Kürt devletine taraftar değil. Zaten Irak'ta Kürtler, Bağdat'taki merkezi yönetimde önemli görev istiyor. Kürtlerin belli koşulları var. Eğer bu koşullar yerine gelirse Irak'tan ayrılmayı düşünmezler.
Koşullar yerine gelmezse?
Bağımsızlığı dayatırlar. Birinci koşul, laik, demokratik federal olmayan bir devlet modeline Kürtler razı olmaz. İkinci koşul, Kürdistan federe devletinin sınırlarıyla ilgili. Irak'taki 85 bin kilometrekarelik Kürdistan coğrafyasının 45 bini bugün Kürtlerin yönetiminde. Kürtler, Kürdistan coğrafyasının Kürt federe devletinin sınırları içinde olmasını istiyor. Kerkük'ün Kürtlere aidiyeti konusunda Irak'taki Kürtler taviz vermez. Bu, Kerkük'ün tamamen bir Kürt şehri olacağı anlamına gelmez. Kerkük'te yaşayan bütün unsurların nüfusları oranında Kerkük'ün yönetiminde hak sahibi olması gerekir.
Kerkük'te Türkmen nüfusun hakkı yeniyor gibi gözüküyor. Bölgenin nüfus yapısı dışarıdan getirilen Kürtlerle değiştirilmeye çalışılıyor. Kürtler eziliyor derken ilk fırsatta Kürtler de başkalarını mı ezmeye hazırlanıyor?
Buna hiç ihtimal vermem. Barzani, 'Hiçbir Türkmen hakkını savunmazsa, ben savunacağım' diyor. Türkmenlerin çoğunun Saddam rejimiyle ihtilafı yoktu. Türkmenler, egemen olanla ihtilafa düşmemeye dikkat ederler. İngiliz yönetiminde de krallık rejiminde de bu böyleydi. Irak'ın merkezi yönetimi için tehlikeli unsur Kürtlerdir. Saddam'ın kovduğu Kürt iki yüz binse, Türkmen beş, on bindir. Kerkük'te nüfus yapısı değiştirilmeye çalışılmıyor.
Eğer nüfus yapısı değiştirilmeye çalışılmıyorsa, niye ABD'nin Irak'ı işgalinden sonra Kürtlerin ilk yaptığı iş Kerkük'teki nüfus idaresi kayıtlarını yağmalamak oldu?
Bunun gerçek olup olmadığını bilemeyiz. Bunu iddia eden belli bir grup.
Biz bu yağmayı televizyonlardan seyretmedik mi?
Şimdi o günün şartları içinde bu olabilir. Irak'ta bir sürü yer yağmalandı. Benim Kürt yöneticilerle hem baş başa konuşmalarımdan hem de beyanatlarından edindiğim izlenime göre, Türkiye'nin ajanı olan Türkmen Cephesi ve MHP'nin örgütlediği Türkmen Milliyetçi Hareket Partisi dışında Kürtlerin Türkmenlerle hiçbir problemi yok.
Peki siz Türkiye için önerdiğiniz federasyonu, Kuzey Irak'ta Kürt-Türkmen federasyonu olarak öneriyor musunuz?
Türkmenlerin federal yapı kurmalarının koşulu yok. Çünkü üzerinde çoğunluk oldukları ve 'Buranın yönetimi bana ait olmalıdır' diyebilecekleri bir coğrafi alanları yok. Tarihi olarak hak iddia edebilecekleri bir bölgeleri yok. Türkmenler oranın ulusal bir azınlığıdır. Asli kurucu unsur olamazlar.
Her soruna milliyetçilik ve ırk açısından bakmak, dünyanın hızla değiştiği bir çağda insanları bir anlamda körleştirmiyor mu? Tek bir açıdan bakarak böyle karmaşık bir dünyayı anlamak kolay mı?
Millet ve ırk bir realitedir. Milletlerin ve ırkların varolması mutlaka başka ırkların yok edilmesi anlamına gelmez. Kendi halkının, milletinin menfaati için çalışmak meşru bir harekettir.
Kürtler, Türkiye'nin Kerkük'ü almak istediğini mi düşünüyor?
Benim bundan hiç şüphem yok. Kürtler de böyle düşünüyor. Gücü yeterse tereddüt etmez Türkiye. Bu çok açık bir niyettir. Osmanlı'nın kaybedilen topraklarını geri alma anlayışı devlet ve toplum katında çok yaygındır.
Kürtlüğünüzü böyle vurgulayarak, federasyondan söz ederek Türk milliyetçiliğiyle bir anlamda müttefik hale geldiğinizi, farklı ırklardan muhafazakâr bir ittifak kurduğunuzu hiç düşündünüz mü?
Muhafazakâr milliyetçi unsurlarla ittifak olmak aklımın köşesinden geçmez. Kürtler kendi meşru ve haklı taleplerini ileri sürdükleri zaman, bunu hemen Kürt milliyetçiliğinin bir versiyonu gibi gösterme anlayışı var. Ben, liberal sosyal demokrat bir anlayıştayım.
Haklar, ırka vurgu yapmadan, 'eşit insan hakkı, eşit vatandaşlık hakkı' olarak savunulamaz mı?
Bu anlayışınız doğruysa, dünyada hiçbir devletin olmaması lazım. Birilerinin devleti varken, neden birileri de bundan mahrum olsun? Neden devletinin olması, ona hak olmasın?
Kuzey Irak'ta bir Kürt devleti kurulursa, Türkiye'nin Kürt vatandaşları o devlete katılmak ister mi?
Eğer Kürt vatandaşlar bugünkü perişan durumunda ise, elbette yanı başında kendisinden olan bir devletin vatandaşı olmayı tercih eder. Orada kalkınmış, huzurlu bir Kürt devleti varsa katılanlar olabilir. Ama şu anki devlette mutluysa, devletin tüm imkânlarından eşit faydalanıyorsa ve hele bu devlet AB üyeliğine adaysa, Kürtler de bütün Avrupa'nın nimetlerinden yararlanma imkânına sahipse niye gitsin orada kurulacak daha alt düzeyde ufak bir devletin vatandaşı olsun?
Kürt-Türk ayırımını bırakalım, herkes eşit olsun diyen birçok Türk aydını var. Siz, ...
Hayır hiç yok. Irkçı milliyetçilik yapmayan birçok Türk aydını var ama onlar da aslında 'kültürel milliyetçi.' Çünkü savundukları görüş, 'Tamam Kürtler bizim eşit kardeşlerimizdir ama Türk gibi olsunlar. Herkes Türk olarak eşit olsun' görüşü. Oysa mesele, kendinden farklı olanı eşit görmektir, Kürt ve Türk olarak eşit olmaktır.
Birçok Türk aydını Türklüğüne hiç vurgu yapmadan eşitliği savunuyor. Kürt aydınlar arasında ise bu anlamda kapsayıcı görüşler pek duyulmuyor. Niye Kürt olmak bu kadar önemli sizce?
Bu bir aidiyet, milletine sahip çıkmak meselesidir.
Türk milliyetçiliğinden hoşlanmayan, Türk milliyetçiliğinden çok da acı çekmiş olan Kürtlerin, Kürt milliyetçiliğini yüceltmelerinde bir çifte standart yok mu peki?
Kürtlerde milliyetçiliği yüceltme yok. Kürtler başkaları üzerinde egemen olduklarını iddia etmiyorlar ki.
Türk milliyetçilerinin Kürtlere yaptığını, Kuzey Irak da Kürt milliyetçiler Türkmenlere mi yapacak egemen oldukları zaman?
Yaparlarsa herkesten önce ve herkesten fazla karşılarına biz çıkarız. Kürt olduğumuz için susmayız.
Siz Türkiye vatandaşı Kürt bir politikacı olarak, Türkiye Cumhuriyeti'nin cumhurbaşkanı olma hayali yerine, federatif bir Kürt devletinin başkanı olma hayalini tercih mi edersiniz?
Eğer Kürt olarak, Türkiye Cumhuriyeti'nin cumhurbaşkanı olma imkânım varsa onu Kürt federe devletinin başkanı olmaya tercih ederim. Ama Kürt olarak, Türkleşerek değil. 'Ben Kürdüm, kökenim Kürt' demek kâfi değil. Benim dilim de Türkçe gibi geçerli bir dil olmalı. Federatif sistemde, Kürtlerin Türkiye'nin cumhurbaşkanı olma şansı olur. Bakın Talabani'ye, 'Irak'ın cumhurbaşkanı olmak istiyorum' diyor.
Türk-Kürt eşitliğinin sağlanması için sizce federatif sistem dışında bir yol yok mu?
Bence yok. Devletin Türklük ideolojisi üzerine kurulu olan resmi ideolojisi terk edilmedikçe, Türk-Kürt eşitliğinden bahsetmek o kadar abes ki...


  http://www.radikal.com.tr/7378557378551

  YORUMLAR
  (1 Yorum Yapıldı)
  Tüm Yorumları Gör

  Bu ne irkcilik! - Bigalı

  Soru:...Peki siz Türkiye için önerdiğiniz federasyonu, Kuzey Irak'ta Kürt-Türkmen federasyonu olarak öneriyor musunuz? Cevap:...Türkmenlerin federal yapı kurmalarının koşulu yok. Çünkü üzerinde çoğunluk oldukları ve 'Buranın yönetimi bana ait olmalıdır' diyebilecekleri bir coğrafi alanları yok. Tarihi olarak hak iddia edebilecekleri bir bölgeleri yok. Türkmenler oranın ulusal bir azınlığıdır. Asli kurucu unsur olamazlar. .............Soru:...Her soruna milliyetçilik ve ırk açısından bakmak, dünyanın hızla değiştiği bir çağda insanları bir anlamda körleştirmiyor mu? Tek bir açıdan bakarak böyle karmaşık bir dünyayı anlamak kolay mı? Cevap:...Millet ve ırk bir realitedir................. Goruyormusun irkci Serafettin Elci Kurtlerin yarindan fazlasi Turkiye'nin batisinda buyuk sehirlerde yasadigi halde Federasyon isteyebilcek, ama Kuzey Irak'aa Irk temeline dayali Kürt federe devleti olmaliymis. Turkmenler orada sadece azinlik kalmaliymis, bu federasyona ortak olamazmis. Bu ne iki yuzlu irkcilik boyle? Ayrica Turkiye'de iki dilli egitim istiyor, ama Kuzey Irak'taki Kurt bolgesi bile Kurt dillerinden Kirmanci'yi egitim dili olarak kaldirdi, sadece Soranice yi kabul etti. Sebep de iki dille egitimde birligin olamayacagi. Kirmanci dili konusan Barzani bile kabul etti bunu. Ama Turkiye'ye gelince Iki dilli olmaliymis. Neredeyse Hitler gibi cetveli cikarip olcecek kafataslarini. Bu kadar da mantiktan ve gerceklikten uzaklamis bir irkci olmaz kesinlikle.