Türkiye'de kişi başına sera gazı salımı 2050'de iki katına çıkacak

Türkiye'de kişi başına sera gazı salımı 2050'de iki katına çıkacak
Türkiye'de kişi başına sera gazı salımı 2050'de iki katına çıkacak

Türkiye?de kişi başına sera gazı salımı OECD ortalamasından (11.1 ton) düşük. Ama eğer hızla yenilenebilir enerjiye yönelinmezse bu oran 6.1 tona çıkacak. fotoğraf: afp

Greenpeace ve Avrupa Yenilenebilir Enerji Birliği (EREC) raporuna göre Türkiye'de halen 3 ton olan kişi başına sera gazı salımı harekete geçilmezse 2050'de 6.1 tona çıkacak
Haber: SERKAN OCAK / Arşivi

İSTANBUL - 7 Aralık’ta başlayacak Küresel İklim Değişikliği Zirvesi öncesinde Greenpeace ve Avrupa Yenilenebilir Enerji Birliği (EREC) ‘Enerji (D)evrimi’ raporu hazırladı. Rapora göre, hiçbir önlem alınmazsa Türkiye’nin kişi başına sera gazı salımı 2050 yılında 6.1 tona çıkacak. Bu, Avrupa Birliği standartlarının çok üstünde bir rakam. Rapora göre bunun en fazla 1.1 ton olması gerekiyor.
Küresel iklim değişikliği etkilerini eko sistemler üzerinde göstermeye başladı. Hükümetler Arası İklim Değişikliği Paneli’nde görev alan bilim adamlarının raporlarına göre Sanayi Devrimi’nden bu yana yerküre 0.74 derece ısındı. Uzmanlar, dünyanın 2 derece ısınması durumunda bunun bir felakete yol acacağını söylüyor.
7 Aralık’ta Kopenhag’da toplanacak zirvede hükümetlerin bu duruma bir çare bulması hedefleniyor. Zirveye sayılı günler kala hazırlanan ‘Enerji (D) evrimi’ senaryosu, önceki gün EREC Enerji Direktörü Sven Teske tarafından Yıldız Şale Köşkü’nde düzenlenen çalıştayda açıklandı. Rapordaki bilgilere göre, 2005’de Türkiye’de kişi başına sera gazı salım miktarı 3 ton. Rapora göre hiçbir tedbir alınmadığı takdirde bu oran 2050’de 6.1 ton olacak. Oysa Türkiye raporda senaryoları anlatılan bir enerji (D)evrimi geçirirse bunu 1.1 tonda tutmak mümkün. 
Greenpeace Akdeniz Enerji ve İklim Kampanyası Sorumlusu Hilal Atıcı nüfus artışı ve ekonomik kalkınmaya rağmen, yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelerek sera gazı salımında ciddi düşüş yaşanabilir.
Rapor, temel beş hedefe göre hazırlandı: ‘Fosil yakıtların yüzyıl sonuna kadar tamamen devreden çıkarılması, eşitliğin ve adaletin sağlanması, temiz ve yenilenebilir çözümlerin geliştirilmesi, merkezi olmayan enerji sisteminin yerleştirilmesi, kalkınmanın fosil yakıtlardan bağımsızlaştırılmıs.
EREC Enerji Direktörü Sven Teske, Türkiye’nin senaryoda OECD ülkeleri arasında yer aldığını, senaryonun mantığındaki ilk adımın enerji verimliliğinin tüm sektörlerde sağlanması, ikinci adımın yapısal değişikliklerde merkezileştirilmemiş enerji politikaları gütmek, üçüncü adımın enerji verimliliğini sağlayan ulaşım araçlarının kullanılması olduğunu kaydetti.