@omererbil

Türkiye'deki tüm kazılar durduruldu!

Türkiye'deki tüm kazılar durduruldu!
Türkiye'deki tüm kazılar durduruldu!
Haber: ÖMER ERBİL - omer.erbil@radikal.com.tr / Arşivi

Türkiye ’de Kültür ve Turizm Bakanlığı izniyle sürdürülen arkeolojik kazıların tamamı durduruldu. Yabancı arkeolojik kazılarsa devam ediyor. Bakanlıktan ‘ivedi’ notuyla tüm kazı başkanlarına yollanan yazıda, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’nun kazılardaki yapım, hizmet ve mal alımlarını düzenleyen yönetmeliğin yürütmesini durdurduğu açıklandı. Bu nedenle yeni bir yönetmelik yapılana kadar tüm kazıların durdurulması istendi. 

Şimdi ne olacak?

Kültür ve Turizm Bakanlığı izinleriyle 2012 yılında, 116 Türk, 39 yabancı kazı, 84 Türk, 18 yabancı yüzey araştırması, 47 müze kazısı, 151 kurtarma kazısı, 28 kamu yatırım alanı kurtarma kazısı, olmak üzere toplam 483 arkeolojik çalışma vardı. Kazı başkanları, ‘‘Yazın ortasına gelindi, yönetmelik çıkarılamazsa bu yaz boşa geçer’’ diyor. 

Davayı TMMOB Mimarlar Odası açtı

Tam adıyla ‘Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu Kapsamındaki Kültür Varlıklarının Röleve, Restorasyon, Restitüsyon Projeleri, Sokak Sağlıklaştırma, Çevre Düzenleme Projeleri ve Bunların Uygulamaları ile Değerlendirme, Muhafaza, Nakil İşleri ve Kazı Çalışmalarına İlişkin Mal ve Hizmet Alımlarına Dair Yönetmelik’ 2005 yılında Resmi Gazete ’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Yönetmelikte, 2009’da değişiklik yapıldı. TMMOB Mimarlar Odası yönetmeliğin bazı maddelerine itiraz ederek dava açtı.
Mahkeme bazı maddeler için ret kararı verince Mimarlar Odası, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’na itiraz etti. Kurul yönetmeliğin yürütmesini durdurunca bakanlık da tüm kazıları durdurma kararı aldı. Yeni bir yönetmelik kabul edilinceye kadar kazı faaliyetlerine başlanamayacak. 

Bakanlık: Yeni yönetmelik hazırlıyoruz

Bakanlık kazıların devamı için Maliye Bakanlığı , Kamu İhale Kurumu ve Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yeni bir yönetmelik taslağı hazırlandığını açıkladı. ‘Kültür Varlıkları İhale Yönetmeliği Taslağı’ için Sayıştay Başkanlığı’nın görüşü bekleniyor. 

Mimarlar Odası: İzliyoruz

Mimarlar Odası’ndan Avukat Berna Çelik Yeşilkaya ise yönetmeliğe neden itiraz ettiklerini şöyle açıkladı: “Dava konusu yönetmelikte röleve restorasyon işleri uzman olmayan kişilerin sorumluluğuna bırakılmakta, isteklilerin mesleki yeterliliklerinin belirlenmesinde bilimsel ve teknik kriterler ile koruma mevzuatı gözetilmemekteydi. Ayrıca ilan yapılmaksızın ihale yapılmasının öngörülmüş olmasının, ihalelerde açıklık, şeffaflık, güvenilirlik, rekabet gibi ilkelere aykırı olduğunu belirttik. Danıştay talebimizi kabul etti ve çoğu madde hakkında yürütmeyi durdurma kararı verdi. Yalnızca birkaç madde için ret vermişti. Biz de buna itiraz ettik. Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu itirazımızı kabul ederek yürütmesinin durdurulmasına karar verdi.”