Türkiye'nin fen damarları kesik

İSTANBUL - ÖSS sonuçlarını Radikal’e değerlendiren Tüm Özel Öğretim Kurumları Derneği (TÖDER) Akademik Direktörü Prof. Dr. Adil Çağlar,  Türkçe ve fen alanlarında başarısızlığın üzerinde durulmasını istedi. Lise başarısındaki ciddi düşüşün de sonuçları etkilediğini belirtti.  

EĞİTİM KALİTESİ DÜŞÜRÜLMEMELİ: Taban puanlarının düşürülmesi daha çok adayın yükseköğretim programlarına yerleştirilmesine imkân sağladı. Ancak yüzde 15-yüzde 20 aralığında doğru cevap vermiş bir adayın yükseköğretimin gerektirdiği eğitimin altyapısına ne ölçüde sahip olduğunun üzerinde durmak gerekir. 

YABANCI DİLE İLGİ ÇOK AZ: 1 milyon 324 bin adaydan, sadece 24 bin adayın yabancı dil alanında sınava girmesi yeterli değil. Yabancı dil programlarının artırılması ve adayların bu alanda tercih yapmaya özendirilmesi önemli.

TÜRKÇE-FEN’E DİKKAT: Soruların ders alanlarına göre cevaplandırma durumu o alandaki soruların zorluğundan kaynaklanabileceği gibi eğitim sisteminin o alandaki performansının düşüklüğünden de kaynaklanabilir. Türkçe ve fen alanındaki bu başarı düşüklüğü üzerinde durulmalı. Öğrencilerin yüzde 60’ının fen sorularına cevap vermemesi önemli bir durum.

KIZLARIN BAŞARISI GELECEĞİ ETKİLER:  Kızların genel başarıda, erkeklerin bireysel başarıda öne çıkması bu sınavın ortaya koyduğu başka bir sonuç. Kız adayların, kitlesel olarak daha başarılı olması önümüzdeki dönem çalışma ve sosyal hayatı değiştirecek önemli bir olgu.

ÖĞRENCİLERİN LİSE PERFORMANSI DÜŞÜYOR: Barajı aşanların sayısının az olmasını sadece soruların zor olmasına bağlamak kolaya kaçmak olur. Öğrencilerin lisedeki performansında ciddi bir düşüş var. Bu nedenle katkı puanları da azaldı. Bu sonuçlar bize ortaöğretimde acilen bir reform yapılması gerektiğini gösteriyor. ÖSYM, sınav sonuçlarının istatistik verilerini araştırmacılarla paylaşmalı ve detaylı inceleme imkânı verilmeli. 

SIFIRCILARIN ORANI YÜZDE 4.5: 30 bin öğrenci (sıfır çekenler) sınava giren 1 milyon 324 bin yüzde 4.5’i. Bu yıl 30 bin öğrencinin puanın hesaplanamamış olması, önemli bir olgu. Bu sayı geçen yıla göre 3 binden fazla artış gösterdi. Bu öğrencileri, bölge, okul türü, cinsiyet bakımından analiz edilmesi ve bu analizler ışığında tedbirler alınmalı. (Radikal)