Türkiye'nin imajı zedeleniyor

Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı (GYF), basın özgürlüğü konusunda açıklama yaptı ve “Son yıllarda Türkiye ’nin gerçekleştirdiği demokratikleşme çabalarının basın özgürlüğüyle bağdaşmayan gelişmelerle gölgelenmesi, uluslararası arenada Türkiye’nin imajını zedelemektedir” dedi. Açıklamada özetle şu değerlendirmeler yer aldı:
Demokratik toplumlarda ifade ve basın özgürlüğü vazgeçilmez temel haklardandır. Bu ilke, Türkiye’nin taraf olduğu Evrensel İnsan Hakları Beyannamesi ve AİHS’nin esaslarındandır. İfade özgürlüğünü evrensel ölçütlerde savunurken şiddet, nefret suçu ve hakaret kapsamına girmemek kaydıyla marjinal ve aykırı fikirlerin yine uluslararası normlara uygun biçimde dile getirilebilmesi demokrasinin gereğidir.
AB normlarında da belirtilmiş olan basın özgürlüğünü kısıtlayan siyasi baskı, ticari ilişkiler, otosansür gibi her türlü pratik demokrasiye aykırıdır, tasvip edilemez. Medya sahiplerinin ticari faaliyetleri ve devlet ile olan ilişkileri basın özgürlüğünü kısıtlayıcı bir niteliğe sahip olmamalıdır.
Siyasi aktörlerin medya üzerine baskı yapmaları, medya sahiplerinin ticari çıkarlarını ön planda tutarak bu baskıyla uyumlu tavır içine girmeleri ya da medyatik güçlerini şantaj aracına dönüştürmeleri basın özgürlüğüne müdahale anlamına gelir. Gazetecilerin, baskılar karşısında mesleğin onur ve ilkelerini savunan bir duruş sergilemeleri gerekir. Basın özgürlüğü, demokrasiyi ortadan kaldırmaya yönelik faaliyetlere alan açamayacağı gibi, gazetecilere hukuk karşısında dokunulmazlık sağlamaz. Bu sınırlama, ifade özgürlüğü ve meslek ilkeleri çerçevesinde faaliyet gösteren gazetecilerin mağdur olmalarını önleyecek bir titizlikle hayata geçirilmelidir.
İfade ve basın özgürlüğü kısıtlamaları ve sorunların ortadan kaldırılması, özgürlükçü reformların hızlandırılmasına ve hukuk mevzuatının AB normlarına göre düzenlenmesine bağlıdır. Basın Kanunu, TMK ve TCK evrensel hukuk ilkelerine uygun hale getirilmelidir.