Türklere karşı ırkçılık AB raporunda

AB'ye üye ülkeler arasında yapılan bir çalışma Türk azınlığın da en az Afrikalılar kadar ırkçılık ve ayrımcılık kurbanı olduğunu ortaya koydu.

BRÜKSEL - AB'ye üye ülkeler arasında yapılan bir çalışma Türk azınlığın da en az Afrikalılar kadar ırkçılık ve ayrımcılık kurbanı olduğunu ortaya koydu.
Avrupa Birliği Temel Haklar Ajansı'nın (FRA) hazırladığı 'AB'ye Üye Devletlerde Irkçılık ve Yabancı Düşmanlığı' adlı 172 sayfalık raporda Türklerin karşılaştıkları ırkçı ve ayrımcı uygulamalar örnekleriyle anlatıldı. Buna göre Belçika'da en yüksek işsizlik Türkler ile Faslılar arasında görülüyor. Hollanda'da Faslı ve Türkler işyerinde tacizden şikâyetçi. Almanya'da Türkler işe alınırken kültürel klişeler ve önyargılar belirleyici. Güney Kıbrıs'ta günübirlik Türk işçiler her açıdan ayrımcılıkla karşı karşıya.
ALMANYA
İstihdamda ayrımcılık üzerine özellikle ikinci kuşak Türkler üzerinde gerçekleştirilen araştırmada bina bekçileriyle görüşüldü. Buna göre personel alımıyla ilgili yöneticiler sadece eğitim, liyakat ve deneyimine bakmıyor, kültürel klişeler ve Türk göçmenlere karşı 'hırslı olmayan, maço, takım çalışması yapmaktan yoksun' gibi önyargılarla hareket ediyor. Bazı işverenler iş başvurusu yapan Türklere kinini açıkça ortaya koyuyor. Berlin'de teşvik çalışmalarına rağmen 16 bin polisin 150'si etnik kökenli.
GÜNEY KIBRIS
301 kişiyle yapılan ankete göre iş için Kuzey Kıbrıs'tan güneye günlük olarak geçen Kıbrıslı Türk işçiler fazlasıyla ayrımcılık hissediyor, Rumca belgeleri ve kuralları tümüyle anlayamamaktan yakınıyorlar. Büyük bir bölümünün sosyal güvenliği yok. Kıbrıslı Rumlar kazançtan daha fazla pay elde ettiklerine inanıyorlar. Hatta bazıları işyerlerinde tacize uğradıklarını belirtiyor. Güney Kıbrıs'ta Türk öğrencilere karşı ırkçı saldırı da oldu. Bir İngilizce okulunda Rum öğrenciler Türk öğrencilere saldırdı.
HOLLANDA
Adalet Bakanlığı komisyonunun araştırmasına göre iş başvurusunda kökeni nedeniyle ret yanıtı alanların yüzde 60'ı Fas veya Türk kökenli. Faslı ve Türklerin dörtte biri işyerlerinde taciz, ayrımcılığı tatmış.
DANİMARKA
Danimarka'da Etnik Eşitlik Uygulaması Şikâyet Komitesi'ne 2006'da 98 şikâyet geldi, biri mahkemede sonuçlandı. Şikâyet konusu teknik okulda yazılan 'P stajyer istemiyoruz' başlıklı pusulaydı. 'P' Danimarka argosundaki 'perker'i (Pakistanlı-Türk) anlamına geliyor. Ayrımcılık öğretmenlerce doğrulanırken mağdur şikâyetçi olunca baskı gördü. Öğrencinin düşük notu nedeniyle staja alınmadığına karar veren mahkeme pusulada ayrımcılık bulamadı.
BELÇİKA
Belçika'da tüm gruplar arasında en yüksek işsizlik oranı Türkler ve Faslılar arasında. Bu gruplarda erkeklerin yüzde 45'i, kadınların yüzde 56'sı işsiz. Belçika uyruklularda işsizlik oranı yüzde 10.
BULGARİSTAN
Bulgaristan'da Türkler arasında işsizlik oranı yüzde 34.4, Bulgar çoğunlukta ise yüzde 9.2. Birçok AB ülkesinde en fazla işsizlik oranı çingenelerde. (Dış haberler)