Türk'ten adalete uyarı

Adalet Bakanlığı sanık, tanık ve bilirkişilerin yok yere özgürlüklerinden yoksun bırakılmaması için savcı ve yargıçları uyaran bir genelge yayımladı.

ANKARA - Adalet Bakanlığı sanık, tanık ve bilirkişilerin yok yere özgürlüklerinden yoksun bırakılmaması için savcı ve yargıçları uyaran bir genelge yayımladı.
Adalet Bakanı Hikmet Sami Türk'ün tanık, bilirkişi ya da sanıklardan kendisine yansıyan şikâyetler üzerine, tüm başsavcılıklara gönderilmek üzere yayımladığı
genelgesinde, söz konusu kişilere yönelik
usulsüz muameleler şöyle sıralandı:
'Bunları artık yapmayın'
"Sanık, tanık ve bilirkişilere kanunlarda belirtilen istisnalar dışında meşruhatlı (açıklamalı) davetiye tebliğ edilmeden,
işin önemi, zaman darlığı, pul yokluğu gibi gerekçeler gösterilerek doğrudan ihzar müzekkeresi çıkarıldığı; bunun da zabıtanın (polis ve jandarmanın) iş yükünü arttırdığı gibi vatandaşların zor kullanılarak adliyeye getirilmelerine, bazen de yok yere nezarethanede kalmalarına sebebiyet vererek birçok yakınmalara neden olduğu Bakanlığa ulaşan bilgilerden anlaşılmaktadır."
'Özgürlük herkesin hakkı'
Türk'ün genelgesinde, tanık da olsa sanık da olsa herkesin Anayasa'dan, yasalardan ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nden kaynaklanan 'özgürlük ve güvenlik hakkı' bulunduğuna dikkat çekildi ve şöyle denildi:
"Bu bakımdan kişi özgürlüğünün kısıtlanması ve zorla getirilme niteliğinde bulunan ihzar müzekkerelerinin çıkarılmasında, Anayasa ve kanunlarda belirtilen hükümlerin göz önünde bulundurulması, yasal zorunluluk bulunmayan hallerde tanık ve bilirkişilerin davetiye ile çağrılması, sanıkların sorgu için celpname ile davet olunması, zabıta ve kişilerin yakınmalarına sebebiyet verilmemesi konularında hassas davranılması, keyfiyetin cumhuriyet başsavcılıkları ile bilgileri bakımından mahkemelere de duyurulmasını rica ederim."
Genelgede Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu'nda yer alan sanık, tanık ve bilirkişilerin mahkemeye çağrılmasında izlenmesi gereken yol da aktarıldı.