Türküdeki Gelivera sular altında kaldı

Haber: SERKAN OCAK - serkan.ocak@radikal.com.tr / Arşivi

Adını türkülere veren ve tarihi Cenevizliler’e dayanan ‘Gelivera’ Gelivera’da bölge halkının itirazına rağmen baraj yapımı durdurulamadı. Giresun ile Gümüşhane sınırlarında yer alan ve yeni adı ‘Sapmaz Köyü’ olan Gelivera’da Gelevera, Karaovacık ve Kavraz dereleri üzerine havzalararası su transferi yapabilmek için 3 adet baraj projesi hazırlandı. Projenin inşaatlarına başlandı. 91 köylü Gelivera’nın sular altında kalmasına engel projeye verilen ÇED olumlu kararının yürütmesinin durdurulması ve iptal edilmesi için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı aleyhine dava açtı.
Bölgede bilirkişi incelemesi yapıldı. Bilirkişi raporunda barajların flora ve faunaya zarar vermeyeceği belirtilse de, ağır iş makinelerinin çevreye zararlı olacağı, ÇED raporunda havazalararası su transferi ile ilgili detaylı bilgilerin yer almadığı, iletim hatlarına dair bir bilgi olmadığı gibi olumsuz görüşlere de yer verildi. Ancak Ordu İdare Mahkemesi, köylülerin talebini reddetti. Bu sırada gövdesi tamamlanan iki barajda su tutuldu. Gelivera da sular altında kaldı.
Köylüler suların yükselmesiyle birlikte daha önceden kendilerine yer gösterilmediği için apar topar köyü terk etti. Eşyaların büyük kısmı köyün yüksek noktalarına yapılan barakalara bırakıldı. Köylüler bu kez bir üst mahkemeye giderek itirazda bulundu. Ordu Bölge İdare Mahkemesi de bir alt mahkemenin verdiği kararı yerinde buldu ve itirazı reddetti. 91 köylünün tüm çababalarına rağmen Gelivera sular altında kalmaktan kurtulamadı.