Türküz bütün başlardan üstünüz...

Türküz bütün başlardan üstünüz...
Türküz bütün başlardan üstünüz...
Beş yıl önce 4 bin insan hakları ihlali saptanan ders kitapları yeni müfredatın ardından yeniden tarandı, içinden yine 'o kafa' çıktıUMAY AKTAŞ SALMAN
İSTANBUL - Baba ailenin geçimini sağlıyor, teknolojiyle tek bağı elektrik süpürgesi olan anne evi temizleyip nefis yemekler yapıyor, kız kardeş toz alıyor, asker doğan Türkler her an savaşa hazır ve herkesten üstün, tinerciler boşanmış anne babaların çocukları... Tarih Vakfı tam beş yıl önce ‘Ders Kitaplarında İnsan Hakları Projesi’ kapsamında 190 kitap tarayıp 4 bin insan hakkı ihlali belirledi. Aradan beş yıl geçti müfredat değişti, kitaplar yenilendi, ancak zihniyet hiç değişmedi. Tarih Vakfı’nın yeni kitaplar üzerindeki ikinci taraması, din, ırk ve cinsiyet ayrımcılığının artarak sürdüğünü gösterdi.
Tarih Vakfı Ders Kitaplarında İnsan Hakları Projesi’nin ikincisine 2007 yılında başladı. Bu kez yenilenen müfredata göre hazırlanan 139 ilk ve ortaöğretim kitabı tarandı. Tarama sonuçları da ‘Ders Kitaplarında İnsan Hakları 2’ isimli kitapta toplandı. Kitap, dün Avrupa Birliği Bilgi Merkezi’nde yapılan toplantıyla tanıtıldı. Tarih Vakfı Başkanı Prof. Dr. Murat Güvenç tarama sonuçlarının Milli Eğitim Bakanlığı’na da iletildiğini ve bundan sonra bir izleme komitesi kurularak ders kitaplarının her yıl taranacağını söyledi.

Ermeni, Süryani, Pontus ağırlığı
Taramaya göre yeni müfredata göre hazırlanan kitaplar insan hakları ihlalleri açısından bir öncekileri aratmıyor. İlköğretim kitaplarının yüzde 97’sinde, ortaöğretim kitaplarının ise yüzde 87’sinde insan hakları ihlalleri var. Üstelik kimi kitaplarda ihlaller artmış durumda. Örneğin tarih kitaplarını tarayan tarih öğretmeni Mutlu Öztürk, “Ermeni, Süryani, Pontus meselelerine nispeten daha fazla yer veriliyor. Bu konularda insan hakları ihlalleri artıyor” diyor.

Babaya bilgisayar anneye süpürge
Ders kitaplarında cinsiyet ayrımcılığı noktasında da bir gelişme yok. İlköğretim hayat bilgisi kitabı cinsiyetçilikte birinci sırada. Resimlerde ve metinlerde baba bilgi ve teknolojiye hâkimken, annenin teknolojiyle bağı ise süpürge, fırın gibi ev aletlerinden ibaret