TUS başvuruları için bugün son gün

Tıpta Uzmanlık Sınavı'na başvurular, bugün mesai saati bitiminde sona eriyor.

Tıpta Uzmanlık Sınavı'na başvurular, bugün mesai saati bitiminde sona eriyor. Sınava başvurmak isteyen adaylar, Sağlık Bakanlığı il müdürlüklerinden sınav kılavuzunu ve başvurma belgelerini, 2 milyon lira karşılığında alabilecekler. Adaylar, sınav ücreti olarak 22 milyon 500 bin lirayı bankaya yatıracaklar. Kılavuzda belirtilen kurallara göre doldurulacak başvuru belgeleri ve sınav ücretinin yatırıldığını gösterir banka belgesi, en yakın il sağlık
müdürlüklerine teslim edilecek. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) oturanlar ise başvurma belgelerini 'Bedrettin Demirel Caddesi No:1 Lefkoşa' adresinden temin edebilecekler. KKTC'li adaylar, başvuru belgelerini yine aynı adrese teslim edecekler. Yabancı uyruklu adaylar da Türk uyruklu adaylar gibi başvurularını il sağlık müdürlüklerine yapacaklar. Yurtdışında bulunan yabancı uyruklu adaylar, kılavuz ve başvurma belgelerini ÖSYM'den yazılı olarak
isteyebilecekler. Bu adayların sınava girebilmeleri için başvuru evrakı ve
sınav ücreti olarak 'ÖSYM-TUS-615856-2 Yapı ve Kredi Bankası Güvenevler Şubesi-Ankara/Türkiye' hesabına 30 ABD doları veya Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nca konvertibilitesi kabul edilen 30 ABD doları karşılığı yabancı parayı yatıracaklar. Paranın yatırıldığına dair belge ile başvuru belgeleri, ÖSYM'ye gönderilecek. 2001-TUS Ankara'da gerçekleştirilecek. Sınavın birinci
basamağını oluşturan yabancı dil sınavı 15 Eylül 2001 Cumartesi günü saat 09.30'da başlayacak. Sınavın bu basamağında başarılı olacak adaylar, 16 Eylül 2001 Pazar günü saat 13.30'da başlayacak bilim sınavına katılacaklar.