TÜSİAD'dan 'ABD'yle yeni dönem' raporu

WASHINGTON - Çeşitli temaslar için ABD’de bulunan TÜSİAD heyeti, ‘İttifakın Yeniden Yapılandırılması: Türkiye-ABD İlişkilerinde Yeni Dönem-Türkiye Perspektifi’ (Rebuilding a Partnership:Turkish-American Relations For a New Era-A Turkish Perspective) başlıklı raporu Amerikan kamuoyuna sundu. ABD Başkanı Barack Obama’yla birlikte başlayan yeni dönemde iki ülkenin önceliklerinin daha fazla örtüştüğü savından hareketle hazırlanan raporda, her bölümün sonunda hem Türkiye hem de ABD için somut politika önerileri getirildi.
Obama’nın Türkiye ziyaretinin ardından ‘soykırım’ deyip demeyeceği merak edilen 24 Nisan yaklaşırken, TÜSİAD raporu bu konuda şu önerilerde bulundu:
l ABD yönetimi Ermeni yasa tasarısı konusuna Ermeni diasporasını göz önünde bulundurarak yalnızca bir iç politika konusu olarak yaklaşmamalı l Dağlık Karabağ sorununun çözüm çabalarını desteklenmeli l Türkiye’yse Erivan’la ilişkileri iyileştirmeli l Ermenistan sınırını açmalı ve ticari bağları güçlendirilmeli. (Radikal)