TÜSİAD'dan Ergenekon uyarısı!

Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD), Ergenekon soruşturmasıyla ilgili yazılı bir açıklama yaptı


Açıklamada şöyle denildi:
"Ergenekon Soruşturması’nı, en başından itibaren, hukuka ve yargı organlarına saygılı ve tüm vatandaşların kanun önünde eşit olduğu ilkesine bağlı kalarak izlemekteyiz. Demokratik bir hukuk devletinde, hukuka aykırı eylemde bulunan herkes yargı önüne çıkarılabilmeli ve hesap vermelidir. Ancak usul kanunlarının verdiği yetkilerin en ağır şekilde kullanılması veya bu kuralların hiçe sayılması, bireylerin adil yargılanma hakkını ve kişilik haklarını ihlal etmektedir. Soruşturmanın bu biçimde yürütülmesinin yarattığı sakıncalar, çocukların eğitim görmesi için iyi niyetlerle çalışan kişi ve kurumların mağdur edilmesine kadar varmıştır. Ergenekon Soruşturması müddetince yaşanan olayların toplumda soruşturmaya yönelik belli bir şüphe uyandırdığını ve bu şüphenin en başta yargı erkinin saygınlığını aşındırabileceğini düşünüyoruz. Bir kez daha, Ergenekon Soruşturması gibi kamuoyunun yakından izlediği davaların, öneminin gerektirdiği özenle yürütülmesi yönündeki beklentimizi hatırlatırız"