TÜSİAD'dan iktidara imam-hatip için uyarılar

Tepki yönergeye
Patronlar kulübü TÜSİAD, Milli Eğitim Bakanlığı'nın hazırladığı 'Ortaöğretim Kurumları Öğrenci Nakil ve Geçiş Yönergesi'ne tepki gösterdi. TÜSİAD açıklamasında, "Eğitimdeki uygulamalar ve yapılması gereken reformlar, devlet kurumları arasında çatışma konusu olmamalı" denildi.
AB sürecine atıf
Açıklama şöyle: "İktidar eğitimi siyasallaştırmamalı. Bu alan yozlaştırılmamalı, tarama sürecinin başlayacağı dönemde kısır tartışmalar yararsız. Mesleki eğitimden genel liselere geçişte kolaylık sağlanması, bu alanda gerekli olan reformlara ters düşer."

İSTANBUL - TÜSİAD, Milli Eğitim Bakanlığı'nın Ortaöğretim Kurumları Öğrenci Nakil ve Geçiş Yönergesi'nde değişiklik yaparak, mesleki ve teknik liselerden genel liselere geçişte kolaylık sağlamasına karşı çıktı. Gerekçe: Eğitim yozlaşır. İmam-hatip mezunlarının üniversiteye girişini kolaylaştırma formülü olarak değerlendirilen yönetmelikle ilgili tartışmalara TÜSİAD da katıldı. Açıklamanın tam metni şöyle.
"Eğitim alanındaki uygulamalar ve yapılması gereken reformlar, devletin kurumları arasında çatışma konusu haline getirilmemeli, iktidarlarca siyasallaştırılmamalı ve -AB'ye üyelik yolunda eğitim alanında tarama sürecinin başlayacağı şu dönemde- ülkemiz, kısır tartışmaların içerisine çekilmemelidir. Bu meyanda, eğitim sistemini yozlaştıracak uygulamalardan uzak durmak gerekir. Nitekim, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ortaöğretim kurumları arasında geçişleri düzenleyen yönergede değişiklik yapılarak, mesleki ve teknik liselerden genel liselere geçişte kolaylık sağlanması, mesleki eğitimde ihtiyaç duyulan reformlara ters düşmektedir.
Kaynak israfına dikkat
Mesleki ve teknik eğitim sisteminin, sanayi ve hizmet sektörlerinin ihtiyaç duyduğu yüksek nitelikli ara kademe insan gücü yetiştirmesi ve uluslararası rekabet gücümüzü artırma ve ekonomik kalkınmayı hızlandırma görevini etkin bir şekilde yerine getirmesi gereklidir. Oysa meslek okullarının çeşitli sorunlarından dolayı bu işlevi yerine getiremediği bilinmektedir. İlköğretimde etkin bir mesleki rehberlik ve danışmanlık hizmeti verilerek ortaöğretime sağlıklı bir yönlendirme yapılması, meslek okullarının kalitesinin iyileştirilmesi, meslek okulu-istihdam ilişkisinin etkin şekilde kurulması ve mezunların iş hayatına atılmalarının desteklenmesi, üniversiteye girmek isteyenlerin ise öncelikle mezun oldukları alanda devam etmeye yönlendirilmesi mesleki ve teknik eğitim sisteminin yeniden yapılandırılması programı içinde gerçekleştirilmelidir. Maliyeti genel lise eğitiminden fazla olan mesleki ve teknik liselerden mezun olanların, kendi alanlarından farklı bir alanda yükseköğrenim görmelerini kolaylaştıran düzenlemelerin ciddi bir kaynak israfına da yol açacağı dikkate alınmalıdır.
Asıl tartışılması gerekenler gözden kaçıyor
Yükseköğretime girişte katsayı farklılığını kaldırmaya yönelik kanun tasarısının geçen yıl ülke gündeminde yoğun bir şekilde tartışılmasının ardından, Milli Eğitim Bakanlığı'nın yeni yönergesi ile, yükseköğretime geçişte meslek liselilere kendi alanları dışında farklı katsayı uygulanması konusuna, bir başka yoldan çözüm getirilmeye çalışılmaktadır.
Yine geçen yıl katsayı konusunda olduğu gibi, bu kez genel liselere geçiş konusu dolayısıyla imam-hatip liseleri tartışmasının gündeme gelmesi; mesleki ve teknik eğitimin istihdam bağlantısının kurularak yeniden yapılandırılması, ortaöğretimde müfredatın çağdaşlaştırılması, ilk ve ortaöğretimde zorunlu eğitimin 12 yıla çıkarılması, yükseköğretimde idari-mali özerklik gibi eğitim sisteminin kapsamlı reformunu sağlayacak politikaların üretilmesini ve tartışılmasını gölgede bırakmaktadır."


    http://www.radikal.com.tr/7610257610250

    YORUMLAR

    Bu habere henüz yorum yazılmamış.