TÜSİAD'dan 'katsayı' tepkisi: Faydası yok

TÜSİAD, üniversiteye girişte 'katsayı'nın kaldırılmasını "Yükseköğretime girişte katsayıyla ilgili değişiklik mesleki eğitimin sorunlarını çözmeyecek, istihdamın gelişmesine ve işsizlikle mücadeleye de hizmet etmeyecektir" görüşüyle karşıladı


TÜSİAD, imam hatip liseleri konusunda da ‘ülkenin imam- hatip ihtiyacını karşılamaya yetecek sayıda imam hatip lisesinin eğitime devam etmesi, diğerlerinin genel liseye dönüştürülmesini’ önerdi.
TÜSİAD, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Genel Kurulu’nda üniversiteye giriş sistemiyle ilgili alınan karar hakkında bir açıklama yaptı. Açıklamada şöyle denildi:
“Sanayi ve hizmet sektörleri, yüksek nitelikli ara kademe insan gücüne ihtiyaç duymaktadır. Mesleki ve teknik okulların kalitesinin iyileştirilmesi, ihtiyaçlara uygun olarak yapılandırılmaları ve mezunların doğrudan iş hayatına atılmalarının desteklenmesi öncelikli konudur. Mesleki ve teknik lise eğitiminin genel lise eğitiminden daha maliyetli olduğu da dikkate alındığında, mezunların yükseköğretime geçişinde öncelikle bitirdikleri alana yönlendirilmeleri, kaynakların verimli kullanımı ve ihtisaslaşma için önemlidir.”
“Yükseköğretime girişte katsayı uygulaması, imam hatip liseleriyle ilgili de yoğun tartışmalara yol açmış, hatta bu konu mesleki ve teknik eğitim reformunu zaman zaman gölgede bırakmıştır” denilen açıklama şöyle devam etti:
“İmam hatip liseleri din görevlisi yetiştirmek üzere tasarlanmış ancak zamanla kuruluş amacından uzaklaşmıştır. Ülkenin imam-hatip ihtiyacını karşılamaya yetecek sayıda imam hatip lisesinin eğitime devam etmesi ve mezunların isterlerse kendi alanlarında yükseköğrenime devam etmeleri sağlanmalıdır. Geriye kalan imam hatip liselerinin meslek lisesi statüsü kaldırılmalı ve müfredat uyumu yapılarak genel liseye dönüştürülmelidir. Bunun yanında, liselerde, normal ders saatlerinin velilerin istemi üzerine, nota ve sınava tabii olmayan din dersleri konulması, isteyen ailelerin çocuklarına dinini öğretme ihtiyacına cevap vermek bakımından yararlı olacaktır.” (Radikal)