Tuz Gölü'nde geri sayım başladı

Kaçak kuyular ve iklim değişikliği nedeniyle 18 yılda yüzde 60 küçülen Tuz Gölü uydudan da incelendi ve böyle giderse 2015 yılında kuruyacağı öngörüldü.

AKSARAY - Kaçak kuyular ve iklim değişikliği nedeniyle 18 yılda yüzde 60 küçülen Tuz Gölü uydudan da incelendi ve böyle giderse 2015 yılında kuruyacağı öngörüldü.
Aksaray Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Semih Ekercin, İstanbul Teknik Üniversitesi'nden Prof. Dr. Cankut Örmeci danışmanlığında 'Tuz Gölü'nde Kuraklık ve Kirlilik' konulu doktora tezi hazırladığını; ayrıca, aynı konu üzerinde TÜBİTAK ve Fransız Uzay Ajansı'nca desteklenen projeyi tamamladıklarını söyledi. Ekercin, 35 yılın verileri, arazi çalışmaları ve uydu görüntüleriyle desteklenen çalışmayı şöyle özetledi:

  • Tuz Gölü'nün küçülmesinde iki faktör var. Birincisi iklim değişikliğine bağlı kuraklık etkisi. Tuz Gölü Havzası'nda son yıllarda yaz kuraklığı artarken, yeraltı sularını besleyen yağışlar da azaldı. İkinci faktör ise bilinçsiz yeraltı suyu çekilmesi. Bölgedeki 6 bini kaçak 16 bin kuyu ve iklim değişikliği, gölü 18 yılda yüzde 60 küçülttü. Uydu fotoğrafları üzerinden, 1987 yılında Tuz Gölü'nün alanı 92 bin 562 hektarken, 2005 yılında 32 bin 552 hektara düştü.
    Bölge iki derece ısınmış
  • Tuz Gölü Havzası son 35 yılda iki dereceye yakın ısındı. Yeraltı sularını besleyen kış aylarındaki yağış miktarında iki periyot arasında yüzde 30 azalma, yaz aylarında ise temmuz ayı sıcaklıklarında iki dereceye yakın bir artış var. Arazide oluşan gölcükler gözümüzün önünde kuruyor. Sıcaklıklardaki bir derecelik artış, iklime bağlı afet ihtimalini de yüzde 30 oranında artırıyor.
  • 1975 yılından bugüne kadar çekilen uydu fotoğraflarına göre küçülme iki aşamalı olarak gerçekleşti.
  • 1975'ten beri Tuz Gölü'nün suyu azalıyor. 1990 yılına kadar oluşan küçülmedeki en önemli faktör, iklim değişimleri. Bunun sonunda yağışlar azalırken, yaz sıcaklıkları arttı.
  • 1990'lı yıllara geldiğimizde göl, alanını büyük oranda korurken, 1990'lı yıllardan itibaren açılan kuyular nedeniyle hızla su kaybı yaşayıp küçüldü. 2006 yılında 7 Ağustos'ta çekilen uydu fotoğrafında, sadece Tuz Gölü'nün güneybatısında küçük bir alanda su görülüyor. Bu suyun kaynağını da Konya Drenaj Kanalı'nın getirdiği atık su oluşturuyor.
  • Mevcut koşullar devam ederse 2015 yılında Tuz Gölü'nün tamamen kuruması bekleniyor. Ancak havzadaki kaçak kuyu açımı önlenemezse bu süre daha da kısalabilir.