Tuzda tekel kalkıyor

Tuz Kanunu'nu yürürlükten kaldırarak, tuz kaynaklarının Maden Kanunu kapsamında ruhsatlandırılmasını ve işletilmesini öngören Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı.

Tuz Kanunu'nu yürürlükten kaldırarak, tuz kaynaklarının Maden Kanunu kapsamında ruhsatlandırılmasını ve işletilmesini öngören Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı. Yasayla, Tuz Kanunu ve bu kanuna göre çıkarılan tuzlalar hakkındaki tüzüğü yürürlükten kaldırıyor. Yasa, kaya tuzu sahaları ile kaynak, göl ve deniz sularından tuz elde edilmesine ilişkin
hususların Maden Kanunu kapsamında düzenlenmesini öngörüyor. Yasaya göre,
Tekel Genel Müdürlüğü uhdesinde bulunan tuz işletme hakları bu genel müdürlük adına; Tuz Kanunu ve Tüzük uyarınca verilmiş tuz işletme izinleri hak sahipleri adına, işletme izni müracaatları müracaat sahibi adına intibak ettirilecek. Bu hak sahipleri, ilgili yönetmeliğin çıkarılmasından sonra 3 ay içerisinde harç ve teminatlarını yatırarak ve işleme projesi vererek işletme ruhsatı almaya hak kazanacaklar. Aksi takdirde haklar iptal edilecek ve ihale yapılacak. Uygulamaya ilişkin esas ve usulleri belirlemek üzere, kanunun yayın tarihinden itibaren 6 ay içinde bir yönetmelik çıkarılacak. Yasa önerisi, DS Ankara Milletvekili Aydın Tümen ile MHP Erzurum Milletvekili İsmail Köse
tarafından verilmişti.