Üçüncü ünitenin arıtması devrede

Yatağan Termik Santralının üçüncü ünitesine ait arıtma tesisinin faaliyete geçtiği belirtildi.

Yatağan Termik Santralının üçüncü ünitesine ait arıtma tesisinin faaliyete geçtiği belirtildi. Üçüncü ünite arıtma tesisinin çalıştırılmasının ardından, santralın bir ünitesinin bakıma alınacağı, yaklaşık bir ay süreyle bir ünitenin arıtmalı, bir ünitenin de arıtmasız olmak üzere iki ünite ile enerji üretimine devam edileceği bildirildi.