'Ulla' denize can verecek

Türkiye, İskenderun Limanı'da tehlikeli atık yüküyle batan Ulla gemisi benzeri faciaları tekrar yaşamamak için yasal düzenleme yapıyor.
Haber: YURDAGÜL ŞİMŞEK / Arşivi

ANKARA - Türkiye, İskenderun Limanı'da tehlikeli atık yüküyle batan Ulla gemisi benzeri faciaları tekrar yaşamamak için yasal düzenleme yapıyor. Hükümetin, 21 Temmuz'da TBMM'ye sevk ettiği 'Deniz Çevresinin Petrol ve Diğer Zararlı Maddelerle Kirlenmesine Acil Durumlarda Müdahale ve Zararların Tazmini Esaslarına Dair Tasarı, Çevre Komisyonu'nda bugün görüşülecek.
Tasarı, şu an konuyla ilgisi olan 17 kurum ve kuruluş arasındaki yetki ve sorumluluk kargaşasını sona erdirecek. 500 grostondan daha büyük petrol ve diğer zararlı maddeleri taşıyan gemileri kapsayan tasarı, şunları getiriyor:

 • Çevre Bakanlığı ile Denizcilik Müsteşarlığı, 'Ulusal Acil Müdahale Planı' hazırlayacak, 'Acil Müdahale Birimi' kuracak.
  Sorumluluktan kaçış yok
 • Kıyı tesisleri, kirliliğe müdahale etmek için personel, malzeme ve ekipman bulunduracak. Personel, malzeme ve ekipmanı eksik tesise faaliyet izni verilmeyecek.
 • Gemi ve kıyı tesislerinin sorumlu tarafları, verdiği her türlü zararın tazmininden sorumlu olacak. Garantörün sorumluluğu, diğer sorumlu tarafların sorumluluğunu ortadan kaldırmayacak.
 • İki veya daha fazla geminin karışmasıyla meydana gelen olayda ortaya çıkan zarardan, tüm gemiler sorumlu tutulacak.
 • Petrol ve diğer zararlı maddeleri taşıyan gemiler, uluslararası sözleşmelerin gerektirdiği mali sorumluluk belgesine sahip olacak.
 • Mali sorumluluk garantisi olmayan gemilerin, Türk iç sularına girmesine izin verilmeyecek. Girmiş olanlar derhal çıkarılacak.
 • Zararların belirlenmesi amacıyla bir komisyon oluşturulacak.
 • Kirleten tespit edilemezse, Denizcilik Müsteşarlığı kirliliğe en kısa sürede müdahale edecek.
 • Tazminat taleplerinde zamanaşımı süresi, zararın öğrenildiği ve sorumlu tarafın tespit edildiği tarihten itibaren beş yıl olacak.
 • Olayı gören veya duyan herkes, ilgili makam ve birimlere bildirmekle yükümlü tutulacak.
 • Kirlenme ve kirlenme tehlikesine müdahale etme yetkisi Denizcilik Müsteşarlığı'na ait olacak.
 • Uyuşmazlıkların çözümü için hakem tayin edilebilecek. Hakem Türk hukukunu uygulayacak.