Uludağ'da yapılaşma izni

BURSA - Bursa Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu, Uludağ Milli Parkı sınırları içerisinde kalan Sarıalan ve Çobankaya bölgelerinin doğal sit derecesini, 1. dereceden 2. dereceye düşürdü. Böylece Uludağ’ın ‘tesis yapılacak alanları’ genişletilmiş oldu. Bursa Büyükşehir İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 1 Ekim 2009 tarihli başvurusunu değerlendiren Bursa Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu, 6 Mayıs 2006’da aldığı kararı iptal ederek, Sarıalan ve Çobankaya’yı, ‘az yoğunluklu konaklama amaçlı kullanımlara olanak tanımak üzere’ 1. derec doğal sit alanı olmaktan çıkararak, 2. derece doğal sit bölgesi olarak belirledi. TMMOB Şehir Plancıları Odası Bursa Şubesi Başkanı Füsun Uyanık, kurulun milli park sınırlarında bulunan Sarıalan ve Çobankaya bölgelerini 2. derece doğal sit alanına dönüştürmesinin, söz konusu yerlerdeki yasal olmayan yapılaşmaların yasallaşması anlamına geleceğini öne sürdü.  (aa)