'Ulusal Kurban Girişimi'yle bayramlar daha 'kansız'

Her yıl Kurban Bayramı döneminde sokaklara yansıyan 'kanlı' görüntülere karşı 'Ulusal Kurban Girişimi' kurulacak.

İSTANBUL - Her yıl Kurban Bayramı döneminde sokaklara yansıyan 'kanlı' görüntülere karşı 'Ulusal Kurban Girişimi' kurulacak.
AB Veteriner Hekim Platformu ve Toplum Sağlığı Araştırma ve Geliştirme Merkezi'nin 21 Kasım'da Ankara'da düzenlediği 'Kurban Çalıştayı' sonuçlandı. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Çevre ve Orman Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığı'nın da desteklediği çalıştayda, bu kurumların temsilcilerince 'Ulusal Kurban Girişimi' kurulmasına karar verildi. Sonuç bildirgesinde şunlar vurgulandı:

  • Kurban için toplu kesim yerlerinin kurulması, kesim sonrası atık yönetiminin yapılması, bunun için merkezi tesislerin kurulması ve bu konu belediyelerin yasal zorunluluğu olduğu için öncelikli olarak bilgilendirilmesi, yönlendirilmesi,
  • Vatandaşların çoğunun bayramının ilk gününde kurbanlarını kesmeye çalışmaları, kesim yerlerinin kapasitesinin yetersiz kalmasına yol açtığı için kesimlerin uygun ve hijyenik ortamlarda yapılabilmesi amacıyla 'ilk üç güne yayılmasının' teşvik edilmesi,
  • Kamuoyuna yönelik olarak geniş kitleleri eğitecek şekilde karikatür, çizgi film, belgesel gibi programlar yapılarak, materyaller hazırlanarak görsel olarak ulusal ve yerel değişik yayın organlarında gösterilmesi,

    Kasapların iş kazalarına son
  • Kurban kesiminde görev alacak kalifiye elemanların yetiştirilmesine önem verilmesi, kasapların iş kazası ve kesim hatalarının önüne geçilebilmesi amacıyla ciddi bir şekilde eğitimden geçirilmesi ve MEB tarafından tek elden sertifikalandırılması,
  • Hayvan pazarlarıyla kesim yerlerinin yakın olması ve kesim yerlerine kolay ulaşımın sağlanması, yerel yönetimlerin şehir dışında kesim bölgeleri oluşturmaları kararlaştırıldı.