Uluslararası NATO karşıtı konferans

Bir grup aydın ve yazarın
çağrıcılığında İngiltere, Yunanistan, Fransa, Irak, Fas, Tunus,
Suriye, İran ve Filistin'den temsilcilerin katılımıyla düzenlenen
''Uluslararası NATO Karşıtı Konferans'', İstanbul Bilgi Üniversitesi Kuştepe Yerleşkesi'nde başladı

Bir grup aydın ve yazarın
çağrıcılığında İngiltere, Yunanistan, Fransa, Irak, Fas, Tunus,
Suriye, İran ve Filistin'den temsilcilerin katılımıyla düzenlenen
''Uluslararası NATO Karşıtı Konferans'', İstanbul Bilgi Üniversitesi
Kuştepe Yerleşkesi'nde başladı.
Adnan Özyalçıner, Ayşenur Bahçekapılı, Üstün Akmen, Arif
Nacaroğlu, Mehmet Bekaroğlu ve Cem Somel'in çağrıcılığını yaptığı
konferansın açılışında konuşan Türkiye Yazarlar Sendikası (TYS) Genel
Başkanı Cengiz Bektaş, ''ABD'nin yürüttüğü savaşta Türkiye'nin
çocuklarının komşularına karşı savaşması için yollanmasında sakınca
görmeyen kesimler olduğunu ve buna da 'demokrasi' adının verildiğini''
kaydetti.
''Böyle insanlık dışı davranışlara Türkiye'nin tavrının ne
olduğunun daha yüzyıl önce gösterildiğini'' ifade eden Bektaş,
''Bilinmelidir ki, aydınıyla, sanatçısıyla insanlarımız, bu tür
girişimlere bugün de yanıtını verecektir. Aydınları, sanatçıları,
emekçileri ve tüm insanlığı, savaşımıza güç katmaya çağırıyoruz''
dedi.
İstanbul Barosu eski Başkanı Yücel Sayman da, ''BM'nin savaşı
yasaklamak üzere kurulmuş bir örgüt olduğunu ve bu örgütle devletlerin
savaş yapma yetkilerinin 'egemenlik hakkı' olmaktan çıkarıldığını''
belirterek, ''Sonra bu örgütü kuran aynı devletler, barışı korumak
amacıyla savaş yapacak bir örgütü, NATO'yu kurdular. Aslında, BM'yi
kurup Güvenlik Konseyi'ne yerleşen devletler, gördük ki savaşı bizim
gibi ülkeler için yasaklıyorlar'' diye konuştu.
Sayman, ''NATO'nun Nazizm'in bir başka görüntüsü olduğunu''
savundu.
Fransa'daki Savaşa Karşı Aydınlar Komitesi Yöneticisi Nils
Andersson da, ''ABD'nin Ortadoğu'daki kaynakları ele geçirmek istediği
için bölgede bir hegemonya kurmak istediğini, bu nedenle bu bölgedeki
halkların haklarını ayaklar altına aldığını'' söyledi.
Andersson, ''ABD'nin yaptığı şeyin sömürgeciliğin yeni bir
anlayışı olduğunu'' kaydetti.
-''DESTEĞE İHTİYACIMIZ VAR''-
Irak Toplum Partisi Temsilcisi Torhan Kanh da, ABD'nin amacının
tersine, bugün Irak'ta Türkmenler, Araplar ve Kürtler'in birleşerek
direnişe geçtiğini bildirdi.
Bu direnişte başarılı olmak için bölgedeki Türkiye gibi güçlü
ülkelerle Avrupa ülkelerinin desteğine ihtiyaç duyduklarını vurgulayan
Kanh, şöyle dedi:
''Bilhassa aydın kesimlerin desteğine ihtiyacımız çok fazla. Bu
olmazsa, biz de başarılı olamayız. Ve bir süre sonra siz de bu ateşin
içine düşersiniz. Irak'ta bir ateş var ve sizlerin desteğini
bekliyoruz. NATO ve benzeri bütün örgütlere karşıyız.''
Avrupa Parlamentosu Milletvekili Yunan Prof. Dr. Costas
Allysandrakis de ''NATO'da ne zaman bir değişim olsa, dünyanın diğer
ülkelerine yönelik tehditlerin arttığını'' söyledi. Yunan politikacı,
İstanbul toplantısı sonrasında da bunun yaşanacağını öne sürdü.
Allysandrakis, Türk ve Yunan ilişkilerine de değinerek, iki
ülkenin halkları arasında bir problem olmadığını, ''siyasiler
arasındaki ihtilaflardan hareketle ABD ve AB'nin çatışma çıkararak iki
ülke üzerinde egemenliklerini artırdıklarını'' ifade etti.