Üniversite hastaneleri isyanda

Üniversite hastaneleri dert küpü: "Fatura bedellerini alamıyoruz, devlete ödediğimiz vergi oranı çok yüksek, maddi sıkıntı içindeyiz, döner sermaye yatırım giderlerini karşılayamıyor..."

ANKARA - Üniversite hastaneleri dert küpü: "Fatura bedellerini alamıyoruz, devlete ödediğimiz vergi oranı çok yüksek, maddi sıkıntı içindeyiz, döner sermaye yatırım giderlerini karşılayamıyor..."
Ankara'da kurulu üç üniversite hastanesinin yöneticisi, sorunlarını anlattı.
Hacettepe Üniversitesi Hastaneleri Genel Direktörü Prof. Dr. Uğur Erdener: Üniversite hastaneleri devlete yüzde 15 Hazine payı ödüyor. Bu oran devlet hastanelerinde yüzde 1. Üniversite hastaneleri ayrıca yüzde 8 araştırma payı ödüyor. Bir anlamda yüzde 23 vergiye tabiyiz. Kamu hastanelerinde bu oran yüzde 1... Özel sektör sağlık kuruluşları da yüzde 8 KDV veriyor ancak satın aldıkları mal ve hizmetler için ödedikleri KDV'yi mahsup edebiliyorlar, biz edemiyoruz. Bir anlamda tekrar ilave bir vergiye tabiyiz. Üniversite hastanelerine ait faturaların incelenmesinde de sıkıntı var. Faturalar geri ödeme kuruluşları tarafından çok uzun zamanda ödeniyor. Kamu kuruluşlarından parayı beş-altı ayda alabiliyoruz. Belediyelerden tahsilat yapamıyoruz. Devlet Planlama Teşkilatı, geçmişte üniversite hastanelerinin modernizasyonu, büyük bakımları ve makine alımı için kaynak ayırırdı. Artık bu tür alımların döner sermaye işletmelerinden karşılanması öneriliyor. Döner sermayeler, zaten ödeme güçlüğü içinde. Üniversite hastanelerinin, DPT kaynaklarından daha fazla desteklenmesi gerekiyor.
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Akal: Özellikle kamu kuruluşlarından büyük miktarlarda alacaklarımız var. Hazine payı, araştırma payı ve KDV oranları yüksek. Hastanelerin kaliteli hizmet verebilmesi için en kısa sürede üniversite hastaneleri lehine düzenlemeler yapılmalı. Üniversite bünyesinde biriken araştırma fonuna Maliye Bakanlığı el koyuyor. Orada biriken parayı dahi kullanamıyoruz. El konulma gerekçesi nedir bilmiyoruz. SSK ve Bağ-Kur'lularla birlikte hasta sayımız çok arttı. Hastanemizi buna hazır hale getirmeli, personel sayımızı artırmalıyız.
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ayşe Dursun: Üniversite hastanelerinde üst düzeyde sağlık hizmeti veriliyor, bilimsel araştırmalar yapılıyor. Türkiye'nin doktorlarını ve bilim adamlarını yetiştiriyoruz. Bu nedenle, tıp fakültelerine diğer sağlık kurumlarından farklı değer vermek gerekir. Alacaklarımızı zamanında tahsil edebilsek, kendi yağımızda kavrulabiliriz. Tıp alanında cihazlar, ilk olarak üniversite hastanelerinde kullanılmalı. Tanı ve tedavilerinde yanlışlık yapılmış çok sayıda hastamız var. Başka yerlerde yanlış uygulamalar yapılıyor, bunlar ehil ellerde yapılmalı, doğru hasta profili seçilmeli.