Üniversiteler Kürtçeye karşı

Üniversitelerarası Kurul bir bildiri ile AB ve demokratikleşme sürecinde Kürtçe eğitime izin verilmesinin kabul...

ANKARA - Üniversitelerarası Kurul bir bildiri ile AB ve demokratikleşme sürecinde Kürtçe eğitime izin verilmesinin kabul edilemez olduğunu açıkladı. Kurulda bildiri yayımlanmasının oybirliğiyle kabul edildiğini söyleyen Başkan Prof. Dr. Rıza Ayhan, "Üniversite programlarına bazı düşüncelerle müdahele edilmeye çalışılması, etnik dille eğitimin öngörülmesi kabul edilemez. Türk milletinin anadili Türkçedir, üniter devlet yapısını bozacak mahiyette eğitim programlarının teklifi kabul edilemez" dedi. Bu arada Kurul, YÖK'ün raporları gönderememesi nedeniyle İstanbul Üniversitesi'nden ihracı istenen Prof. Dr. Bülent Tanör'ün durumunu görüşemedi.