Üniversitelerde kayıt telaşı

Üniversitelere kayıtlar başladı. Kayıt işlemleri, 19 Eylül Çarşamba gününe kadar sürecek.

Üniversitelere kayıtlar başladı. Kayıt işlemleri, 19 Eylül Çarşamba gününe kadar sürecek.
Üniversiteler, her fakülte için ayrı ayrı kayıt günü belirlediğinden, adayların, kayıt yaptıracakları gün, kazandıkları fakültede hazır bulunmaları gerekiyor. Adaylar, kazandıkları bölüm için belirlenen kayıt gününü, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin(ÖSYM) kendilerine gönderdiği sınav sonuç belgesinden öğrenebilecek. ÖSYM, üniversitelere adayların, fotoğraflı yerleşme ve kimlik bilgilerini gönderdiğinden, adaylar, ellerinde yerleştirme sonuç
belgeleri olmasa bile diğer kayıt evrakı ile kayıt yaptırabilecek. Üniversitelere kayıt için gerekli belgeler şöyle:
- Adayın ÖSYS sonuç belgesi,
- Adayın mezun olduğu okuldan aldığı diplomanın aslı ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi (Başarı belgesi mezuniyet belgesi yerine kullanılamayacak). Aday, 0.5 katsayısından veya ek puandan
kullanılamayacak). Aday, 0.5 katsayısından veya ek puandan yararlanarak yerleşmiş ve alan/kol/bölümü diplomasında veya mezuniyet belgesinde belirtilmemişse, hangi okul ve alan/kol/bölümden mezun olduğu gösterir resmi belge,
- Nüfus cüzdanının onaylı örneği,
- İkametgahı ile ilgili beyanı,
- Askerlik çağına gelmiş veya daha yukarı yaştaki erkek adaylar için ilgili askerlik şubesinden alınacak "Bir fakülte veya yüksekokula kaydolmasında askerlikçe bir sakınca olmadığına" dair belge,
- 12 adet 4.5 cm X 6 cm fotoğraf (Fotoğraflar son 6 ay içinde, önden, başı açık, adayı kolaylıkla tanıtabilecek şekilde çekilmiş olacak),
- Katkı payının ödenmesi ile ilgili belge (Bu konuda, adayın kayıt yaptıracağı yükseköğretim kurumundan bilgi alınabilir)
- Kayıttan önce belirlenip üniversite tarafından ilan edilecek diğer belgeler.
Adayların askerlikle ilgili sorunları için askerlik şubelerine, kredi konusunda ayrıntılı bilgi için de üniversite rektörlüklerine veya Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu'na başvurmaları gerekiyor.