Üniversiteli işsizler okul öncesine 'usta öğretici' olabilecek

ANKARA - İşsizler ordusu içinde üniversite mezunlarının sayılarının artması üzerine Milli Eğitim Bakanlığı yeni bir düzenlemeye gitti. Okul öncesi eğitimi öğretmenliği bölümünden mezun olanlar okul öncesi eğitim kurumlarında kadrosuz usta öğretici olarak çalışabilecek. Kız meslek liseleri mezunları ise artık okul öncesi öğretim kurumlarında çalıştırılmayacak.
Milli Eğitim Bakanlığı Kurumlarında Sözleşmeli veya Ek Ders Görevi ile Görevlendirilecek Uzman ve Usta Öğreticiler Hakkında Yönetmelik’te değişiklik yapıldı. Yönetmelikle, ihtiyacın karşılanamaması durumunda, kız meslek liselerinin çocuk gelişimi, çocuk gelişimi ve eğitimi ile çocuk gelişimi ve bakımı bölümlerinden mezun olup en az 60 saatlik eğitim programında başarılı olanların okul öncesi eğitim kurumlarında görevlendirilmesine olanak sağlayan düzenleme kaldırıldı.

Kadrosuz usta öğretici
Ayrıca, yüksek öğretim kurumlarının okul öncesi eğitimi öğretmenliği bölümünden mezun olanların, okul öncesi eğitim kurumlarında kadrosuz usta öğretici olarak görevlendirilmesine de olanak sağlandı.
Diğer örgün ve yaygın eğitim kurumlarında görev yapacak usta öğreticiler ise; beceri öğretimi ve uygulamalarında, iş ve teknik eğitim, seçmeli dersler ve branşlarındaki atölye ve meslek derslerinin okutulmasında görev alabilecek. Usta öğreticilerin görev, yetki ve sorumlulukları, okulun imkân ve ihtiyaçları göz önünde bulundurularak ilgili mevzuat doğrultusunda kurum müdürü tarafından tespit edilecek ve kendilerine yazılı olarak bildirilecek. Resmi Gazete’de yayımlanan Okul Öncesi Eğitim Kurumları Yönetmeliği’nde yapılan değişiklikle de, ‘usta öğreticilerin eğitim hizmetlerinde öğretmen görev ve sorumluluğu içinde okul müdürünün düzenleyeceği esaslar doğrultusunda görev yapacağı’na ilişkin düzenleme yürürlükten kaldırıldı. (Radikal)