Üniversitelilere '2. üniversite' şansı

YÖK, üniversite öğrencileri veya mezunlarının 'sınava girmeden' açıköğretim programlarına kayıt yaptırabileceğine karar verdi.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), üniversite öğrencilerinin veya mezunlarının 'sınava girmeden' açıköğretim programlarına kayıt yaptırabilcekleri yönünde karar aldı.
YÖK, 'bir öğrencinin örgün öğretim yapan yükseköğretim kurumlarına aynı anda kayıt yaptıramayacağına ve öğrenim göremeyeceğine' ilişkin hükmü, açıköğretim programları için esnetti. YÖK, üniversitelerdeki herhangi bir örgün meslek yüksekokuluna kayıtlı öğrencilerin veya bu programlardan mezun olanların, istedikleri taktirde Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi ön
lisans programlarına devam edebileceklerine karar verdi.
Aynı zamanda, üniversitelerin herhangi bir örgün lisans programında okuyan veya mezun olanların da Açıköğretim Fakültesi lisans programlarına devam edebilecekleri karara bağlandı.¶
Ancak, kayıt yaptırabilmek için öğrencilerin veya mezunların şu şartları taşıması gerekiyor:¶
- Öğrencilerin, kayıt yaptıracakları Açıköğretim programı örgün öğretimde öğrenim gördükleri programın aynısı olamayacak,
- Bu durumdaki öğrenciler, örgün ve Açıköğretim programları arasında ders transferi veya kredi saydırma işlemi yaptıramayacak,
- Örgün meslek yüksekokulu programı öğrencileri veya mezunlarından Açıköğretim lisans programına da kayıt yaptırmış olanlar, lisans programlarına dikey geçiş de yapabilecekler. Bu durumda, dikey geçişi, mezun olacakları örgün meslek yüksekokulu ve Açıköğretim ön lisans programlarının sadece bir tanesinden yapabilecekler,
- Örgün öğretim ile birlikte Açıköğretim programına kayıt yaptıracak erkek öğrencilerin askerlik işlemleri örgün öğretimdeki statülerine göre yapılacak. Bu durumdaki öğrencilerin Açıköğretim programlarına kayıt yaptırması, askerlik işlemleri ile ilgili herhangi bir hak sağlamayacak.