Üniversitelinin hayatı sorunlarla dolu

İSTANBUL- Üniversitelilerin sorunları ve ihtiyaçlarını saptamak için Toplum Gönüllüleri Vakfı’nca (TOG) yapılan araştırma ‘üniversite gençliğinin’ hayli sorunlu ve sıkıntılı olduğunu ortaya koydu. Araştırmaya katılan öğrenciler, örgütlenme hakkı başta olmak üzere sosyalleşmenin önünde engeller olduğunu, şehir hayatında ulaşım ve koordinasyon zorlukları çektiklerini, maddi gelir düzeylerinin düşük olduğunu söylüyor.
TOG tarafından 43 il ve 59 üniversitede 1886 öğrencinin katılımıyla gerçekleştirilen ‘Üniversite Gençliğinin İhtiyaçları’ konulu araştırma Bahçeşehir Üniversitesi’nde düzenlenen basın toplantısında açıklandı. Toplantıda konuşan Toplum Gönüllüleri Vakfı Başkanı İbrahim Betil,”Araştırmanın amacı, gençlerin ne düşündüğünü belirlemenin ötesinde YÖK, Üniversitelerarası Kurul (ÜAK), Gençlik ve Spordan Sorumlu Devlet Bakanlığı, TBMM Gençlik Komisyonu gibi gençliğe ilişkin bir şeyler yapma imkânı olan kurumları düşünmeye zorlamak” diye konuştu. Vakıf Genel Müdürü Yusuf Güvenç ise gençlerin pek çok kesim tarafından ‘apolitik, her şeyden bihaber’ olmakla suçlandıklarını, bu araştırmanın ise bunun tersini ispatladığını vurguladı.
Araştırmaya göre öğrencilerin  yüzde 17’si ‘Üniversite şehrinin öğrenci dostu olmaması, öğrencilere gelir kapısı olarak bakılması’,  yüzde 12’sinin  ‘Kendilerini geliştirmelerini sağlayacak imkanların olmaması’, yüzde 55’i ‘Üniversitelerin öğrenci merkezli olmaması’, yüzde 41’i  ‘Araştırma ve geliştirme fırsatlarının olmaması’nı başlıca sorunlar arasında gösterdi. Araştırmada öğrencilerin sıkıntıları şu başlıklar altında sıralandı:
Öğrenciler bir araya gelemiyor: Üniversite gençliğinin sosyalleşme mekanla ve fırsatları yeterli değil. Özellikle örgütlenme hakkı temelinde gençler engellerle karşılaşıyor.
Sosyal hayat kabullenmiyor: Araştırmaya katılan gençler, üniversitenin bulunduğu yerleşim biriminin sosyal olarak geri kalmışlığının farkında oluyor ve bunun kendi gelişimini de olumsuz etkilediğini düşünüyor.
Ezberci öğretim istemiyor: Ezberci öğretimin terk edilmesini istiyorlar. Harçların adaletsizlik olduğunu düşünüyorlar.
Barınma olanağı istiyorlar: Talepler arasında barınma olanaklarının artırılması ve ucuzlaması var.  Gençler kampüslerin yetersiz olduğunu söylüyor.
Ulaşım, sağlık, beslenme: Gençler sağlık hizmetlerine erişimde zorlanıyor. Ulaşım koşullarının düzeltilmesini istiyor ve kötü besleniyorlar. (Radikal)