Üniversiteye zamlı yardım

Hükümet, 2005 yılında Maliye Bakanlığı bütçesinden üniversitelere yapılacak Hazine yardımını, 2004'e göre ortalama yüzde 16 oranında artırdı.
Haber: AHMET KIVANÇ / Arşivi

ANKARA - Hükümet, 2005 yılında Maliye Bakanlığı bütçesinden üniversitelere yapılacak Hazine yardımını, 2004'e göre ortalama yüzde 16 oranında artırdı. Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) ve 51 üniversiteyle iki yüksek teknoloji enstitüsü için 2004'teki 3 katrilyon 668.6 trilyon lira (3 milyar 668.6 milyon YTL) tutarındaki Hazine yardımı, gelecek yıl için yüzde 16 oranında artırılarak 4 katrilyon 255 trilyon liraya (4 milyar 255 milyon YTL) yükseltildi.
Hükümet, YÖK'e yapılan Hazine yardımındaki artış miktarını enflasyon oranında tutarak yüzde 8.3 oranında belirledi. YÖK'ün 2004'teki 20 milyon 991 bin YTL tutarındaki yardımı gelecek yıl için sadece 22 milyon 733 bin YTL'de kalacak.
En yüksek yardım artışı yüzde 45.6 ile Kocaeli Üniversitesi'ne sağlandı. Kocaeli Üniversitesi'nin 2004 yılında 69 milyon YTL tutarındaki yardım miktarı 100.4 milyon YTL'ye çıkarıldı. Onu, yüzde 35.3'lük artışla, yardım miktarı 97.6 milyon YTL'den 132 milyon YTL'ye çıkarılan Konya'daki Selçuk Üniversitesi izledi.
Hazine'den verilen yardımda, en düşük artış ise yüzde 6.9 ile Dicle Üniversitesi'ne yapıldı. Dicle'nin alacağı Hazine yardımı 68.1 milyondan 72.6 milyon YTL'ye çıkarıldı.
Aslan payı İÜ'nün
Hazine yardımlarından en yüksek payı, 2004'te olduğu gibi gelecek yıl da İstanbul Üniversitesi (İÜ) alacak. Yardım miktarı sadece yüzde 10.4 artırılmakla birlikte İstanbul Üniversitesi'nin 2005'te Hazine'den sağlayacağı destek 278.9 milyon YTL olacak. Onu 234 milyon YTL ile Ankara
Üniversitesi, 225.4 milyon YTL ile de Hacettepe Üniversitesi izliyor.