Unkapanı'ndaki TEKEL binası Medipol Grup'a verildi

Unkapanı'ndaki TEKEL binası Medipol Grup'a verildi
Unkapanı'ndaki TEKEL binası Medipol Grup'a verildi
Maliye Bakanlığı, TEKEL'e ait Unkapanı binasının 49 yıl süre ile Medipol Grup'a verildiğini doğruladı

ANKARA - CHP lideri Deniz Baykal, TEKEL işçilerine ‘Yetim hakkı yedirmem’ diyen Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’a Unkapanı’ndaki TEKEL binasının 49 yıllığına Metropol Grubu’na devredilmesini hatırlatarak sordu: Başbakan peşkeş çekmedik diyor. Peki bu nedir?
Bykal CHP Grubu’nda şöyle konuştu: “Bakın 2 ayı geçti. Tekel işçileri çile çekerek bedel ödeyerek, amma acılarını toplumla paylaşarak bir hak mücadelesini sürdürüyorlar.
Kimseye zarar vermiyorlar. Kimsenin dükkanına taş atmıyorlar. Ne mutlu ki Türkiye’de vicdanlar harekete geçti. Bu gerçekten çok önemli bir olaydır. Türkiye’nin psikolojisini değiştirmiş halkın özgüvenini yükseltmiştir. Galiba korku da buradan kaynaklanmaktadır.
Yol budur. Hak mücadelesidir. Eğer haksız bir mücadele olsa kimse onlarla ilgilenmez.
Hala ortaçağdaki serf anlayışı senin kafanda. Çalışanıyla ben bunu satarım diyorsun.
Kaça satıyorsun 292 milyon dolara. Alan daha sonra 900 milyon dolara satıyor.
Peki bunun ceremesini bu işçiler mi ödesin. Buna 70 milyon evet der mi? Sen kendi hatanı onlara neden ödetmeye çalışıyorsun. Buradaki insanlar yetim hakkı yeme peşinde değil. Onların kendisi yetim zaten boynu bükük. Tekel’de ne menkul ne gayrimenkul kimseye peşkeş çekilmedi diyor.
Başbakanlık raporlarını oku orada yüz tane yazılı. Devletin denetim kurumları yazıyor bunu. Senin iktidarında yazıyor. Sen iktidarı kaybedersen birileri orada yanlış aramaya kalktığında neler bulular. Bunları bilenler biliyor.”TEKEL BİNASIBaykal şöyle devam etti: “İstanbul’da Tekel’in Unkapanı üzerinde 5 katlı muhteşem bir genel müdürlük binası var. Bu iktidar zamanında bu bina Maliye Bakanlığı Milli emlak müdürlüğüne devredildi. Bu kararı özelleştirme kurulu aldı. Başbakan Erdoğan ve bakanlar Şimşek, Babacan, Yıldırım, Yılmaz bun kurulun üyeleri. Devlete geçmiş bu bina ve sonra ne olmuş. Bu beş katlı bina Maliye Bakanlığı'na hibe edilmiş. 300 genel müdürlük çalışan Kartal’a gönderilmiş.
Bu binayı Maliye Bakanlığı 4 özel hastanesi bulunan sağlık alanında faaliyet gösteren özel bir gruba tahsis etmiş. İhale yapmadan bedel istemeden bir şirkete bu devredilmiş. Bu şirket çok etkin bir şirket olmalı İstanbul Büyükşehir Belediyesi de İstanbul’un Göztepe kavşağındaki araziye imar izni vermiş. Şehir plancıları da bu ayrıcalıklı bir plandır diyerek görüş bildirmiş.
Sen Tekel işçilerine yetim hakkı diyorlar diye edebiyat yapıyorsun sonra kalkıp Tekel işçisinin hakkı olan bir tesisi yandaşına hibe ediyorsun. Başbakan peşkeş çekmedik diyor. Peki bu nedir?
Bu Tekel işi hükümeti çok rahatsız edecek. Bu iktidarı asker değil ama Tekel işçisi ve bakkallar götürecek. Başbakan’ın kullanamadığı bir tehdit var. Önümüzdeki günlerde onu kullansın desin ki “Sizi buradan alıp Silivri’ye Ergenekon tutuklulularının bulunduğu cezaevine koyarım” desin.
MALİYE KABUL ETTİ
Maliye Bakanlığı'nca yapılan yazılı açıklamada, son günlerde bazı basın yayın organlarında, TEKEL Genel Müdürlüğü'ne ait İstanbul Unkapanı'ndaki taşınmazlarla ilgili yapılan irtifak hakkı tesisine ilişkin bir kısım iddialara yer verildiği, bu iddialarla ilgili olarak açıklama yapılmasının gerekli görüldüğü belirtildi.
Açıklamada, Hazine'ye ait taşınmazların kamu yararı gözetilerek eğitim, sağlık, kültür ve sportif faaliyetlerde kullanılmak üzere irtifak hakkı kurulmak suretiyle bu alanlarda görev yapan kamu yararına çalışan derneklere, vergi muafiyeti tanınan vakıflara, vakıflarca kurulan yükseköğretim kurumlarına, kanunla kurulmuş kurum ve kuruluşlar ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına verilebildiği ifade edildi.‘RAYİÇ BEDEL HİÇBİR AYRIM GÖZETİLMEKSİZİN TAHSİL EDİLMEKTE’Kamu yararının temel öncelik olduğu bu alanlarda, belirtilen kurum ve kuruluşlara bu yerlerin doğrudan verilebildiği, ancak, bunlardan söz konusu yerlerin kullanımı karşılığında rayiç bedelin hiçbir ayrım gözetilmeksizin tahsil edildiği vurgulanan açıklamada, şöyle denildi:
“Söz konusu kurum ve kuruluşlara taşınmazların verilmesinde, belirli bir tesisin bu yer üzerinde inşa edilmesi veya mevcut tesislerin yenilenmesi ile bu yerde tahsis amacı için öngörülen faaliyetin mutlak surette sürdürülmesi şart olarak öngörülmektedir. Söz konusu taşınmazlar kurum ve kuruluşlara 49 yıla kadar kullanılmak üzere devredilmektedir.İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ KURULDUBasın yayın organlarında yer alan değerlendirmelerde bahis konusu edilen yerin, belirtilen bütün koşullara uygun olarak ilgili Vakfa “eğitim ve öğretim hizmetlerinde” kullanılmak üzere 49 yıl süreyle ve irtifak hakkına esas rayiç bedel üzerinden verildiği belirtilen açıklamada, şöyle denildi:
“Söz konusu Vakfa ait İstanbul Medipol Üniversitesi 23 Haziran 2009 tarihli ve 5913 sayılı Kanunla kurulmuştur. Yukarıda yapılan açıklamalar açıkça göstermektedir ki, basın yayın organlarında yer alan iddialar hem hukuk karşısında hem de yapılagelen uygulamalar karşısında mesnetsizdir.
Öteden beri kamu yararının sağlanması amacıyla yaygın bir şekilde yapılan bir uygulama, belirli bir amaç güdülerek sanki özel bir uygulamaymış gibi yansıtılarak kamuoyu yanıltılmaya çalışılmaktadır.
Bakanlık olarak, mevzuat çerçevesinde vatandaşlarımızın başta eğitim ve sağlık olmak üzere kamu hizmetlerinden daha fazla istifade etmelerini sağlamak üzere, kamuya yararlı kurum ve kuruluşların bu alanlara daha fazla katkı sağlamaları hususunda, bundan sonra da gereken hassasiyet gösterilmeye devam edilecektir.”MEDİPOL GRUP İSKENDERPAŞA DERGEHI’NA YAKIN4 özel hastane işleten Medipol Grup ve grubun başkanı, Nakşibendi tarikatının İskenderpaşa dergâhına ve AKP’ye yakınlığıyla biliniyor. İskenderpaşa cemaatinin şeyhi Mahmut Esat Coşan’ın babası Necati Coşan da bu grubun hastanesinde yattı ve tedavi sırasında yaşamını kaybetti. Başbakan Erdoğan’ın annesi Tenzile Erdoğan da bu grubun hastanesinde tedavi gördü. Binanın tahsis edildiği Medipol Grup’un İstanbul Göztepe kavşağındaki 12 dönümlük arazisi İBB Meclisi imar izni vermişti. Medipol Grup’un başvurusu üzerine söz konusu araziye istenilen yükseklikte, bodrum katlar emsal dışı tutulmasına izin verilirken, toplam 36 bin metrekarelik inşaat hakkı tanınmıştı. Şehir Planlama Müdürlüğü ise “Söz konusu talep, plan bütünlüğünü bozucu, plan kararlarını değiştirici olduğundan uygun mütalaa edilmemekte olup ayrıca bodrum katlar için herhangi bir yapılaşma sınırlamasının olmadığı gibi, emsale de dahil olmaması nedeni ile hesaplanamayan bir yapı yoğunluğunun getirildiği görülmektedir” sözleriyle değişikliğe karşı çıkmıştı. Tüm itirazlara karşın İBB Meclisi, 14 Haziran 2007’de oyçokluğu ile imar değişikliğini onaylamıştı.