Utanç verici manzara

Türkiye'de hâlâ her beş kadından biri okuma yazma bilmiyor. Aile içi şiddet sürüyor. Kadın yönetici olamıyor, 'önce ev kadını' olduğu için iş bulamıyor

ANKARA - Türkiye’de okuryazar olmayanların yüzde 75.5’ini kadınlar oluşturuyor, hâlâ 5 kadından biri okuma yazma bilmiyor. Çoğunlukla karar alma mekanizmalarından uzakta, genellikle sosyal güvenceden yoksun çalışan kadınlar, ev ve iş yaşamını uzlaştıramadıkları için çalışma yaşamlarını kısa sürede bitiriyor. Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü’nün (KSGM) hazırladığı ‘Türkiye’de Kadının Durumu’ raporu, düşündürücü:

5.7 milyon kadın okuma yazma bilmiyor: Son 10 yıldaki artışa rağmen her beş kadından biri, yani yaklaşık 5 milyon 732 bin kadın, okuma yazma bilmiyor.
Yöneticilikte adları geçmiyor: Karar alma mekanizmalarında kadın yönetici oranı Türkiye’de yüzde 6 iken bu oran ABD’de yüzde 46, Rusya’da yüzde 39. Parlamentoya katılım oranı Türkiye’de yüzde 9, İsveç’te yüzde 47, İspanya’da yüzde 36.
Dayak: Kadınların yüzde 39’u ‘yemeği yakma’, ‘kocasına karşılık verme’, ‘parayı lüzumsuz harcama’, ‘çocukların bakımını ihmal etme’ ve ‘cinsel münasebette bulunmayı reddetme’yi erkeklerin kadınları dövmesi için haklı bir neden olarak görüyor.
Ev ve iş birlikte gitmiyor: Belli iş ve mesleklerin kadınlara uygun görülmemesi, görev dağılımında adaletsizlik, ekonomik kriz dönemlerinde önce kadınların işten çıkarılması gibi ayrımcılık örnekleriyle karşılaşan kadınlar, daha düşük statülü ve ücretli işlerde çalışmaya razı oluyor. Çocuk, yaşlı ve hasta bakımı gibi yükümlülüklerle de baş etmek durumunda kalan kadın, kreş, gündüz bakımevi gibi sosyal destek kurumlarının yetersizliği nedeniyle sıkıntı yaşıyor
Kadın istihdam oranı yüzde 22.2: Türkiye’de kadın istihdam oranı 2007 verilerine göre yüzde 22.2. Bu oran AB’ye üye ilk 15 ülkede yüzde 59.7. İş gücüne katılmayan 100 kadından 63’ü neden olarak ‘ev kadını’ olmalarını gösteriyor. İstihdam edilenlerin yüzde 64’ünün hiçbir sosyal güvenlik kaydı yok. (Radikal)