@omererbil

Uyarıyoruz, İstanbul kaybetmesin!

Uyarıyoruz, İstanbul kaybetmesin!
Uyarıyoruz, İstanbul kaybetmesin!
Zeytinburnu'nda Emlak Konut GYO tarafından ihaleye çıkarılan eski tank fabrikası arazisi ile hemen yanı başındaki 16:9 gökdelenlerin yapımı sırasında benzer hülleler var. 'İstanbul kaybetmesin' diye şimdiden uyarıyoruz.
Haber: ÖMER ERBİL - omer.erbil@radikal.com.tr / Arşivi

16:9 arazisi de TMSF’ye aitti. TMSF 28 bin metrekarelik araziyi Mensucat Santral’in sahibi Halil Bezmen’den borçlarına karşılık el koymuştu. 1/5000’lik Nazım İmar Planında arazi Ticaret Alanı olarak görünüyor ve emsal 1’di. TMSF araziyi metrekaresi 1655 liradan satışa çıkardı. ASTAY Gayrimenkul araziye 46 milyon lira ödedi. Bir yıl sonra 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında değişikliğe gitti. Arazi Ticaret alanından çıkarılıp Konut ve Turizm Alanına çevrildi. Emsal 2.5’a çıkarıldı, bodrum katlar emsale dahil edilmedi ve yükseklik maksimum serbest bırakıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) bu değişikliği onaylatınca arazinin değeri bir anda fırladı. Metrekare değeri 1655 liradan 13–15 bin liraya yükseldi. 2009 yılında da 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı yapıldı. İBB Meclisi’nde büyük tartışmalara rağmen bu plan da onaylandı ve gökdelenlerin yapımına izin verildi. 2009 yılındaki İBB Meclis görüşmelerinde AK Parti dışındaki tüm partiler planın İstanbul’un tarihi Yarımada’sına etki edeceğini, siluete zarar vereceğini, hatta İstanbul’da ikinci bir Gökkafes vakası yaşanacağını söyledilerse de İBB yetkilileri bu uyarıları dikkate almadı.

Şimdi benzer bir olay Emlak Konut GYO’nun ihaleye çıkardığı arazide yaşanıyor. Siluete darbe vuran, mahkeme tarafından imar planları, inşaat ruhsatı iptal edilen ve siluete giren katlarının yıkımı istenen 16:9 kuleleri ile aralarında 300 metre uzaklık var. 70 metre yükseklik kesinlikle siluete girecektir. Çünkü burada siluete girmemesi için maksimum yüksekliğin 45 metre olması gerekiyor.

Eski Tank Fabrikası arazisi TOKİ ve Milli Savunma Bakanlığı arasında imzalana protokolle Doğu ve Güneydoğu’da karakol yapımları karşılığında TOKİ’ye devredildi. Emlak Konut arsayı TOKİ’den 635 milyon liraya aldı. Arazi 1 / 5000 Ölçekli Nazım İmar Planında askeri alan ve çok küçük bir kısmı tercihli kullanım alanı olarak geçiyor. Şimdi bu alanda da tıpkı TMSF’den Astay’a geçen arazide olduğu gibi imar planlarında değişikliğe gidiliyor. İmar Planlarında Askeri alan olarak görünen arazi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından değiştirilerek Turizm – Ticaret alanına çevriliyor. Yapılacak konutlara rezidans denilerek turizm alanı kullanımına uyulması planlanıyor. Emsal 1’den 2 ile 2,5’a çıkarılıyor. Yoğun bir yapılaşma getirilirken, yükseklik de 70 metreye çıkarılıyor. Üstelik Kültür ve Turizm Bakanlığı da plan değişikliğini uygun bulmadığı için Çevre Şehircilik Bakanlığı’nı uyarıyor.

İşte benzer hülleler ile yine İstanbul üzerinden yeni bir oyunun başındayız. 16:9 için yaptığımız uyarıları bu yeni alan için de tekrarlıyorum. Burada yapacağınız her hülle İdare Mahkemeleri tarafından iptal edilecek, yıkım kararı alınacaktır. Belki mahkeme kararları geç gelecek inşaatlar yükselecek, bir oldubittiye getirilmek istenecek ama İstanbul kaybedecektir.


16:9'a kardeş geliyor!