@omererbil

Uyarıyoruz, İstanbul kaybetmesin!

Uyarıyoruz, İstanbul kaybetmesin!
Uyarıyoruz, İstanbul kaybetmesin!

İstanbul un siluetini bozan gökdelenlerin yapımındaki hülle , başka bir arazide tekrarlanıyor.

Haber: ÖMER ERBİL - omer.erbil@radikal.com.tr / Arşivi

Zeytinburnu’nda Emlak Konut GYO tarafından ihaleye çıkarılan eski tank fabrikası arazisi ile hemen yanı başındaki 16:9 gökdelenlerin yapımında benzer hülleler var. ‘ İstanbul kaybetmesin’ diye şimdiden uyarıyoruz.
16:9 arazisi de TMSF’ye aitti. TMSF 28 bin metrekarelik araziye, Mensucat Santral’ın sahibi Halil Bezmen’in borçlarına karşılık el koymuştu. 1/5000’lik Nazım İmar Planı’nda arazi ticaret alanı olarak görünüyor ve emsal 1’di. TMSF araziyi metrekaresi 1655 liradan satışa çıkardı. ASTAY Gayrimenkul araziye 46 milyon lira ödedi. Bir yıl sonra 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı’nda değişikliğe gitti. Arazi ticaret alanından çıkarılıp konut ve turizm alanına çevrildi. Emsal 2.5’e çıkarıldı, bodrum katlar emsale dahil edilmedi ve yükseklik maksimum serbest bırakıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) bu değişikliği onaylatınca arazinin değeri bir anda fırladı. Metrekare değeri 1655 liradan 13–15 bin liraya yükseldi. 2009 yılında da 1/1000 ölçekli uygulama imar planı yapıldı. İBB Meclisi’nde büyük tartışmalara rağmen bu plan da onaylandı ve gökdelenlerin yapımına izin verildi. 2009 yılındaki İBB Meclis görüşmelerinde AK Parti dışındaki tüm partiler planın İstanbul’un tarihi yarımadasına etki edeceğini, siluete zarar vereceğini, hatta İstanbul’da ikinci bir Gökkafes vakası yaşanacağını söyledilerse de İBB yetkilileri bu uyarıları dikkate almadı.

Benzer bir süreç

Şimdi benzer bir olay Emlak Konut GYO’nun ihaleye çıkardığı arazide yaşanıyor. Siluete darbe vuran, mahkeme tarafından imar planları, inşaat ruhsatı iptal edilen ve siluete giren katlarının yıkımı istenen 16:9 kuleleri ile aralarında 300 metre uzaklık var. 70 metre yükseklik kesinlikle siluete girecektir. Çünkü burada siluete girmemesi için maksimum yüksekliğin 45 metre olması gerekiyor.
Eski tank fabrikası arazisi TOKİ ve Milli Savunma Bakanlığı arasında imzalanan protokolle Doğu ve Güneydoğu’da karakol yapımları karşılığında TOKİ’ye devredildi. Emlak Konut arsayı TOKİ’den 635 milyon liraya aldı. Arazi 1 / 5000 Ölçekli Nazım İmar Planı’nda askeri alan ve çok küçük bir kısmı tercihli kullanım alanı olarak geçiyor.

İmar planları değişiyor

Şimdi bu alanda da tıpkı TMSF’den Astay’a geçen arazide olduğu gibi imar planlarında değişikliğe gidiliyor. İmar planlarında askeri alan olarak görünen arazi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından değiştirilerek turizm ve ticaret alanına çevriliyor. Yapılacak konutlara rezidans denilerek turizm alanı kullanımına uyulması planlanıyor. Emsal 1’den 2 ile 2.5’e çıkarılıyor. Yoğun bir yapılaşma getirilirken, yükseklik de 70 metreye çıkarılıyor. Üstelik Kültür ve Turizm Bakanlığı da plan değişikliğini uygun bulmadığı için Çevre Şehircilik Bakanlığı’nı uyarıyor. İşte benzer hülleler ile yine İstanbul üzerinden yeni bir oyunun başındayız. 16:9 için yaptığımız uyarıları bu yeni alan için de tekrarlıyorum. Burada yapacağınız her hülle idare mahkemeleri tarafından iptal edilecek, yıkım kararı alınacaktır. Belki mahkeme kararları geç gelecek inşaatlar yükselecek, bir oldubittiye getirilmek istenecek ama İstanbul kaybedecektir.