Uyuşturucu kullanan kişiye cezadan kaçış yok

Yargıtay kararıyla artık uyuşturucu kullandığı kanıtlanan kişiler, üzerlerinde uyuşturucu bulunamasa bile bir yıldan iki yıla kadar hapisle yargılanacak.

ANKARA - Yargıtay kararıyla artık uyuşturucu kullandığı kanıtlanan kişiler, üzerlerinde uyuşturucu bulunamasa bile bir yıldan iki yıla kadar hapisle yargılanacak. Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 191. maddesine göre uyuşturucuyu satın alan, kabul eden veya bulunduran kişilere verilen ceza, artık maddeyi kullandığı tıbben kanıtlananlara da uygulanacak.
Yargıtay'ın bu kararı almasına giden süreç şöyle gelişti: Zeytinburnu 3. Asliye Ceza Mahkemesi, tıbbi tahlil sonucunda uyuşturucu kullandığı saptanan bir sanığı, TCK'nın 191/1. maddesi uyarınca 'kullanmak için
uyuşturucu madde bulundurduğu' gerekçesiyle bir yıl hapis cezasına çarptırdı. Adalet Bakanlığı, sanık üzerinde uyuşturucuyla yakalanmadığı için Yargıtay'a başvurarak mahkûmiyet kararının bozulmasını istedi.
191. maddenin, uyuşturucu madde satın alan, kabul eden ya da bulunduranlar için cezai müeyyide öngördüğünü belirten bakanlık, kullanıcılar
için yasada herhangi bir yaptırım olmadığını savundu. Yargıtay 10. Ceza Dairesi, Adalet Bakanlığı'nın talebini reddetti. Ret kararında, failin üzerinde madde ele geçirilemediği durumlarda 'uyuşturucu bulundurma' eyleminin yok sayılamayacağı belirtildi. Kararda, "Madde kullanımının tıbben saptanması, uyuşturucu bulundurmayı ortaya koyan bir kanıttır" denildi.
Yargıtay 10. Ceza Dairesi, rızası dışında zorla veya hileyle madde verilen kişiler dışında kişinin ancak kendi iradesiyle uyuşturucuyu elde etmesi gerektiğini vurgulayarak "Bu, uyuşturcu bulundurma suçunu oluşturur" kararı verdi. Karara göre uyuşturucuyu bir başka kişinin enjekte etmesi ya da içirmesine rıza gösteren kişi de hapis cezasından kurtulamayacak.
Yargıtay'ın kararda başka bir dayanağı da eşitlik ilkesi oldu. Kararda, "Hayatında hiç uyuşturucu kullanmayıp ilk kez ve belki de basit bir merakla uyuşturucu madde bulundurup henüz kullanmayan bir kişiye ceza verilirken; sürekli kullanmak için uyuşturucu bulunduran, ancak olay anında üzerinde bu madde ele geçirilemeyen kişilere hapis cezası verilemeyecek olması, eşitlik ilkesine açıkça aykırılık oluşturacaktır" denildi.