Uyuyan öğretmen uyanacak!

Eğitimde not reformu

Milli Eğitim 'Uyuyan öğretmen uyandırılacak' diye formüle ettiği bir düzenleme hazırladı. Buna göre her dersten bir adet olmak üzere okul, eğitim bölgesi ve il genelinde ortak sınav yapılacak. Böylece eğitimde seviye eşitlenecek, öğretmenler "Biz o konuyu işlemedik" diyemeyecek.
Haber: BETÜL KOTAN / Arşivi

ANKARA - OKS'yi (Ortaöğretim Giriş Sınavı) tarihe gömmeye hazırlanan Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), yeni reformunu, ilk ve ortaöğretimde not verme sisteminde yapacak. 'Uyuyan öğretmen uyandırılacak' diye formüle edilen düzenlemeden amaç, üniteleri atlayan ya da konuları ayrıntılı işlemeyen öğretmenlerin, müfettişe gerek kalmadan kendilerine çekidüzen vermesi. İlk ve ortaöğretimde her dersten okul, eğitim bölgesi ve il genelinde ortak bir sınav yapılacak, eğitimde seviye eşitlenecek. Sınavlarda en az beş soru sorulacak ve son sınav tüm dönemi kapsayacak.
MEB, öğretmenlerin performansını artırmak için İlköğretim Kurumları Yönetmeliği'nin 'Öğrenci Başarısının Değerlendirilmesi' ve 'Sınavlar' bölümlerinde değişiklik yapacak. Genel seçim öncesinde yapılacak değişikliğe göre, her bir dersten bir adet olmak üzere okul, eğitim bölgesi ve il genelinde birer ortak sınav yapılacak, sınavlarda soru sayısı en az beş olarak belirlenecek.
'Daha o konuya gelmedik' yok
MEB Talim Terbiye Kurulu Başkanı Prof. Dr. İrfan Erdoğan, hayata geçirecekleri uygulamayı, "Uyuyan öğretmen uyandırılacak. Ortak sınav sorularını hazırlarken öğretmenler öğrenci mazeretlerine benzer şekilde 'O konuyu daha işlemedik' diyemeyecek" diye açıkladı. Erdoğan şöyle konuştu:
"Yapacağımız değişikliklerle öğretmen ve öğrenci için bir otokontrol sistemi getireceğiz. Öğretmen müfettişe, genelgeye gerek kalmadan kendini devamlı kontrol edecek. Eski sisteme göre, çalışmayan öğretmenler kendilerini saklayabilirdi, ancak artık bu mümkün değil. Düşük tempolu öğretmenler hareketlendirilecek. Konuları işlemeyi ihmal edemeyecekler. Sınav sistemine standart getirilecek. Keyfiyet bitecek."
Getirilen yenilikler
Talim Terbiye Kurulu tarafından öncelikle ilköğretim okullarının ölçme ve değerlendirme yöntemine ilişkin yapılması planlanan yenilikler şöyle:

  • Yazılı sınavlarda en az beş soru sorulacak. Ancak dersin yapısına göre gerekli görüldüğünde soru sayısı üçe de indirilebilecek.
  • Sorular, daha önceki sınavın düzenlendiği ana kadar işlenen konuları içerecek. Örneğin üçüncü sınavda, ikinci sınavın bitiminden sonra anlatılan konularla, daha önce işlenen konulardan soru çıkacak.
  • Türkçe, matematik, sosyal bilgiler, yabancı dil, fen ve teknoloji gibi uygulamalı olmayan derslerdeki sınavlardan en az biri okul çapında yapılacak. Okuldaki tüm öğrenciler sınava girmek zorunda olacak.
  • Ortak sınavın sorularını, branş öğretmenleri bir araya gelerek hazırlayacak. Örneğin okuldaki matematik öğretmenleri toplanarak altıncı sınıflar için ortak bir matematik sınavı hazırlayacak. Daha sonra sorular okul müdürüne de onaylattırılacak.
  • Her ilde dört-beş okulun birleşmesiyle oluşan eğitim bölgelerinde, uygulaması olmayan derslerin en az bir sınavı ortak yapılacak. Eğitim bölgesine ayrılmayan küçük illerde ise bu ortak sınavlar, il genelinde düzenlenecek.
  • Bir şubede en fazla aynı günde iki sınav yapılabilecek. Sınavlar bir hafta öncesinden duyurulacak.