UZMANLAR RADİKAL'E DEĞERLENDİRDİ Dezavantajlı öğrencilere kötülük

UZMANLAR RADİKAL'E DEĞERLENDİRDİ
Dezavantajlı öğrencilere kötülük
UZMANLAR RADİKAL'E DEĞERLENDİRDİ
Dezavantajlı öğrencilere kötülük
Haber: UMAY AKTAŞ SALMAN - umay.aktas@radikal.com.tr / Arşivi

Milli Eğitim Bakanlığı 2013-2014 eğitim öğretim yılından itibaren uygulanacak yeni ortaöğretime geçiş sistemini resmen açıklarken eğitim uzmanları da yeni sistemin yaratacağı sıkıntıları ve ortaya çıkardığı soruları anlattı. Uzmanlara göre yeni sistem Türkiye ’nin her bölgesinde ve her okulunda eşit eğitim verilemez, müfredat bile eş zamanlı işlenemezken dezavantajlı çocuklara yapılan bir haksızlık. Eğitimciler yeni sistemdeki sınavların da sıralama sınavı olduğu ve dershaneye ihtiyacı körükleyeceği görüşünde. 

Eğitim eşitsizliği Eğitim Reformu Girişimi

Koordinatörü Batuhan Aydagül: Öncelikle MEB birkaç yıldır yeni ortaöğretim sistemini tasarlamak için uğraşıyor. Henüz bu ortaöğretim sistemi ortaya çıkmamışken, bu geçiş sistemini tasarlamaktaki acele niye? Sınavları ister merkezi, ister ortak sınav olsun. Bunların yüksek beklentili sınavlar olmasının önüne geçmek mümkün değil. Bu sınavları eğitim sisteminin içine enjekte ediyorsunuz. Eskiden öğretmenin elinde esneklik vardı. Müfredatı yetiştiremediyse yazılı sınavını yetiştirdiği yere kadar yapardı. Şimdi merkezi sınav yapıldığında nasıl olacak? Bakanlık kendisini Türkiye’de eğitimin eşit şekilde verilebileceğine inandırmış olmalı. Bu eşitsizliği yok sayarak politika tasarlamak Türkiye’nin dezavantajlı çocuklarına yapılan çok büyük kötülük. Veli, “Bizim okul dezavantajlı kaldı” deyip telafi etmek için yine dershaneye gönderecek çocuğunu. 

Dershane sistemini körükleyecek
Türk Eğitim Derneği Genel Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu: Şu anda açıklanandan anladığımız öğretmene güvenmiyoruz. Notlar hormonlu, bunu engellemek için de okul sınavlarından bazılarını kontrollü şekilde yapacağız. Olan bu. Sıralama sınavı duruyor, yarış devam edecek. Üstelik sekizinci sınıfa odaklanmışken diğer sınıflara da yayıldı. Dershane sistemini körükleyecek. Bu bir ölçme sınavı olmayacak, sıralama sınavı olacak yine. Uygulama anlamında da zor. Özellikle doğuda yapılacak telafi sınavlarında dedikoduların önüne nasıl geçilecek? Hele zamanla tüm öğrencilerin tableti olduğunda sınavın buradan yapılması hayal ötesi. 

Özel okullar yasal olarak sınav yapabilir

Özel Okullar Birliği Derneği Başkanı Cem Gülan: Sayın Bakan “Özel okulların kendi sınavını yapması görüşülebilir” derken, Özel Öğretim Genel Müdürü “Ayrı sınav yok” dedi. Özel okullar para verebilecek öğrenciyi bulup hayatlarını devam ettirmeye çalışıyor. Bakandan randevu alıp derdimizi anlatacağız. Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği’nde okulların kendi öğrencilerini seçme hakkı var. Yasal olarak sınav yapabiliriz. Robert, Koç, Terakki, Fransız okulları yani her özel okul kendi sınavını yapmaya kalksa haziran ayında öğrenci 20 sınava girer. Özel okulların ayrı tek bir sınavı olsun diyoruz, zaten 30 bin öğrenci giriyor. Açıklanana göre Galatasaray , Kabataş gibi okullar da yeni sistemle öğrenci alacak, ayrı bir sınavı olmayacak. Olumlu yönleri var, uzun dönemi ölçmeye çalışacak. Stres azabilir ama kısa vadede dershaneye ihtiyacı azaltmaz. İyi niyetle yapılmaya çalışılan ama gerçek hayata uyguladığınızda böyle yürümüyor. 

Ne derseniz deyin veli 12 sınav algılayacak

Tüm Özel Öğretim Kurumları Derneği Eğitim Danışmanı Turgay Polat: “Bu sistemin getirilmesindeki birinci amaç okula dönük bir eğitim sistemi olması ve okul dışı eğitim kurumlarına öğrencinin çok fazla gitmemesiydi. Adı okul sınavı da olsa bunu merkezileştirdiğinizde, veliler bunu yılda 12 sınav olarak algılayacak. Sınav kaygısını bu yönüyle arttırabilir. İnsanlar hazırlık süreçlerine devam edecek.

Sistem için özerk bir merkez lazım

Eski Eğitim-Sen Başkanı Alaaddin Dinçer: Sınavların merkezileşecek olması endişeleri azaltan, güveni geliştiren önemli bir unsurdur. Ancak bu kadar çok sayıda soru kâğıdının okunması merkezi de yapılsa sorun oluşturabilir. Dolayısıyla çok planlı, geniş bütçesi ve teknik alt yapısı olan özerk bir merkezin kurulması gerekmektedir. Sınavların her aşaması parasız olmalıdır. Soru hazırlayanların alanında uzmanlaşmış kişilerden oluşturulması gerek.