Vakıflara gözaltı

Cumhuriyet Başsavcılığı, Diyanet Vakfı ile Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu'nun (DDK) 'irticai faaliyette' olabileceğini...

ANKARA - Cumhuriyet Başsavcılığı, Diyanet Vakfı ile Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu'nun (DDK) 'irticai faaliyette' olabileceğini ihbar ettiği İlim Yayma Vakfı' nı denetlemedikleri gerekçesiyle, üç müfettişe dava açtı. Vakıflar Teftiş Kurulu müfettişleri hakkında, Başbakanlık oluruyla Ankara Cumhuriyet Savcısı Abdullah Ayhan Şan tarafından yürütülen soruşturma tamamlandı. Savcı Şan, Asliye Ceza Mahkemesi'ne açtığı davada görevi ihmal suçundan müfettişler hakkında bir yıl hapis istedi.
Savcı Şan'ın iddianamesine göre, vakıfların denetiminde kayırmacılık da var. İşte iddianamedeki kimi saptamalar:
Yasadışı işlemler
"DDK Başkanlığı'nca 16 Tem- muz 1998'de hazırlanan raporda, Türkiye Diyanet Vakfı'nın (TDV) hesap ve işlemlerinde kanuna aykırılıklar tespit edildiği belirtildi. Bunun üzerine Vakıflar Genel Müdürlüğü, TDV'yi denetlemek için müfettişler Veysel Sipahi ve Ali Osman Yılmaz'ı görevlendirdi.
Ancak DDK Başkanlığı, devletin temel niteliklerine karşı faaliyetlerde bulunduğu duyumu alınan vakıflar üzerinde etkin denetim yapılıp yapılmadığı konusunda, Vakıflar Teftiş Kurulu Başkanlığı işlemlerini mercek altına aldı. Müfettişlerin raporlarında şu konuların üzerine gitmedikleri saptandı:
'Kutlu Doğum Haftası nedeniyle alınan giyecekler için ihale yapılmaması, izinsiz para yardımı yapılması, bazı Sudanlı'nın hac paralarının ödenmesi, milletvekillerinin hacca götürülüp getirilmesi konularında vakfın zarara sokulduğu sebebiyle vakıf yöneticileri hakkında gereğini yapmamak.'
Devlet Denetleme Kurulu, bunun üzerine müfettişlere soruşturma istedi.