Vakit, generallere tazminat ödeyecek

Vakit gazetesi 312 generale 628 milyar lira tazminat ödemeye mahkum edildi.

Ankara 20. Asliye Hukuk Mahkemesi, Vakit gazetesini 312 generale ikişer milyar lira olmak üzere 624 milyar, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Şener Eruygur'a da başka bir yazıdan dolayı 4 milyar lira manevi tazminat ödemeye mahkum etti. Mahkeme, dava konusu yazıları kaleme alan Asım Yenihaber'in, RTÜK üyesi Mehmet Doğan olduğuna karar vererek tazminattan sorumlu tuttu.
Ankara 20. Asliye Hukuk Mahkemesi, 312 generalin Vakit gazetesinde yayınlanan 'onbaşı bile olamayacakların general olduğu ülke', Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Eruygur'un da 'İrtica ile mücadele sezonu açıldı' başlıklı yazılardan dolayı açtıkları davaları karara bağladı. 312 generalin açtığı davaya, generallerin avukatı Bilgin Yazıcıoğlu ile RTÜK üyesi Mehmet Doğan ve Vakit gazetesinin sahibi Nuri Aykon ile Yazıişleri Müdürü Harun Aksoy'un avukatları katıldılar.

'Yazı kimin' tartışması
Doğan'ın avukatı Atilla Metin, müvekkilinin dava konusu köşe yazısını yazan Asım Yenihaber olmadığını ileri sürdü. Davacı tarafın dosyaya sunduğu elektronik posta adresi ve internet protokol numarasıyla müvekkilinin adına ulaşıldığını, ancak herhangi bir kişinin elektronik posta adresini ve internet numarasını vermek suretiyle o kişiye suç yüklenebileceğini öne sürdü. Avukat Metin, bu durumun açıklığa kavuşturulması için bilirkişi incelemesi talebinde bulundu ve tanık dinleteceklerini söyledi.
Davacıların avukatı Yazıcıoğlu ise internet sisteminin yazının Doğan'a ait olduğunu kanıtladığını, Türk Telekom'a mahkeme tarafından yazılan yazıya gelen cevapta da köşe yazısını elektronik postayla gönderen kişinin Doğan olduğunun kanıtlandığını savundu. Yazıcıoğlu, bunun teknik bir konu olduğunu ifade ederek krokisini de dosyaya sunduğunu söyledi. Yazıcıoğlu, ayrıca Vakit gazetesinin tirajını gösteren belgeyi de verdi. Yazıcıoğlu, Yargıç Bülent Çınar'ın sorusu üzerine, Doğan'ın internet protokol numarasının bir ihbarcıdan geldiğini, ancak o kişinin nasıl temin ettiğini bilmediğini belirtti.

'Sansür uygulanıyor'
Davalılardan Aykon ve Aksoy'un avukatları, dava konusu yazının gazeteye faksla ulaştığını ileri sürerek metni bulmaya çalıştıklarını söylediler. Avukatlar, davayla ilgili olarak Vakit gazetesine konulan yayın yasağının kaldırılmasını talep ettiler ve diğer yayın kuruluşlarına yönelik böyle bir olay olmadığını, Vakit gazetesine sansür uygulandığını öne sürdüler. Yargıç Çınar, yayın yasağına tepki gösteren avukatlara, diğer yayın kuruluşları adına söz alma ve konuşma yetkileri olmadığı uyarısında bulundu. Aykon ve Aksoy'un avukatları Yargıç Çınar'ın son sözlerini sorması üzerine, delil sunmak için süre istediklerini ifade ettiler. Generallerin avukatı Yazıcıoğlu da son sözünde talepleri gibi karar verilmesini istedi.

Karara tepki
Yargıç Çınar araştırılacak başka bir konu kalmadığını, Vakit gazetesinin avukatlarının taleplerinin yersiz görüldüğünü belirterek davacıların manevi tazminat taleplerinin tamamen kabulüne karar verdi. Yargıç Çınar, Vakit gazetesinin sahibi Aykon, Yazıişleri Müdürü Aksoy ve Doğan'ı yayın tarihinden itibaren işleyecek yasal faiz de eklenerek her bir davacı için ikişer milyar lira olmak üzere toplam 624 milyar lira manevi tazminat ödemeye mahkum etti. Mahkeme, köşe yazısını yazan Yenihaber'in de RTÜK üyesi Doğan olduğuna karar vermiş oldu ve tazminattan sorumlu tuttu. Bu arada karar açıklanmasına tepki gösteren Vakit gazetesinin avukatları taleplerinin dikkate alınmadığını ve tutanağa geçirilmediğini, savunma haklarının kısıtlandığını iddia ettiler ve tutanak tutacaklarını belirttiler. Yargıç Çınar, kararın temyize tabi olduğunu anımsatarak hukuki yolların tükenmediğini ifade etti.

İkinci dava
Daha sonra Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Şener Eruygur'un yine Yenihaber imzasıyla Vakit gazetesinde yayınlanan 'İrtica ile mücadele sezonu açıldı' başlıklı yazısında kişilik haklarına saldırıda bulunulduğu iddiasıyla 10 milyar lira manevi tazminat istemli davasına geçildi. Gazetenin avukatları bu duruşmaya katılmayacaklarını belirterek duruşma salonunu terkettiler. Doğan'ın avukatı Metin, diğer davada olduğu gibi müvekkilinin dava konusu yazıyı yazan kişi olmadığını savunarak bilirkişi incelemesi talep etti. Metin, aksi halde herkesin herkesi ihbar edebileceğine işaret ederek, adaletin allak bullak olacağını ifade etti. Orgeneral Eruygur'un avukatı Yazıcıoğlu ise kişilik haklarına saldırı iddiasını yineledi. Yargıç Çınar, dosyada delillerin toplandığını belirterek, davanın kısmen kabulüne ve Aykon, Aksoy ve Doğan'ın yayın tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle müştereken 4 milyar lira manevi tazminat ödemesine karar verdi.