'Vali, Romanlardan özür dilesin'

'Vali, Romanlardan özür dilesin'
'Vali, Romanlardan özür dilesin'

Bursa Valiliği’nin, TBMM Dilekçe Komsiyonu’na gönderdiği yazıda, kentte yaşayan Romanların uyuşturucu ticareti, hırsızlık, yankesicilik, kapkaç ve gasp’ yaparak geçimlerini sağladığı yönündeki ifadelerini Radikal önceki gün “Buras Valisi’nden Roman tanımı: Kapkacçı, hırsız işsiz” manşeti ile gündeme getirdi.
Bunun üzerine Avrupa Roman Hakları Merkezi, Helsinki Yurttaşlar Derneği, İnsan Hakları Derneği, İnsan Hakları ve Mazlumlar İçin Dayanışma Derneği, Türkiye Roman Hakları Forumu açıklama yaparak valiliğin yaptığı ayrımcılığa tepki gösterdi ve valinin özür dilemesini istedi. Açıklamada şunlar dile getirildi: “Valiliğin açıklaması, başta anayasanın, kanun önünde eşitliği düzenleyen 10. maddesi, Türk Ceza Kanunu’nun 122. maddesi, Türkiye’nin taraf olduğu Her Türlü Irk Ayrımcılığının Ortadan Kaldırılmasına İlişkin Uluslararası Sözleşme olmak üzere ulusal ve uluslararası insan hakları hukukuna ve normlarına da aykırıdır. Kamu otoritesi, hiçbir gruba önyargılı yaklaşamaz, dışlayıcı, ayrıştırıcı bir dil kullanamaz. Tam aksine, kamu yetkililerinin temel görevlerinden biri, ayrımcılıkla mücadele etmektir. Önyargılı bir genellemeyi temel alan Bursa Valiliği’nin saptaması, herhangi bir ciddi araştırmaya dayanmadığı gibi, ‘suç ve cezanın ferdiliği’ ilkesini göz ardı etmekte ve toplumun belirli bir kesimini etnik kimliği üzerinden itham ederek ırkçılığa ve ayrımcılığa zemin hazırlamaktadır. Romanlara yönelik olumsuz ve dışlayıcı önyargıların hakim olduğu bu açıklama, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ’ın 2010 yılında şahsen başlattığı ‘Roman açılımı’ ile de çelişmektedir. Valilik açıklaması, Roman açılımının kapsamlı politikalar ve düzenlemelerle desteklenmesi ve güçlendirilmesi gerektiğini ortaya koymuştur. Toplumsal eşitliği ve ayrımcı uygulamalara karşı mücadeleyi güçlendirmesi beklenen yeni ‘Demokratikleşme Paketi’nin açıklanacağı bugünlerde, Bursa Valiliği’nin yazısı büyük hayal kırıklığı yaratmıştır. Hak örgütleri olarak Bursa Valiliği’nin Romanlardan özür dilenmesini talep ediyoruz. “