Vanlı kadın artık kumaya razı değil

Üstüne kuma getirilen Vanlı kadınların eskisi gibi kaderine razı olmadığı ortaya çıktı. Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Eğitim Fakültesi araştırma görevlisi Dr. Aynur Tunç, "Van'da yaygın görülen büyük aile modeli ve kuma, boşanmalara yol açıyor" dedi.

VAN - Üstüne kuma getirilen Vanlı kadınların eskisi gibi kaderine razı olmadığı ortaya çıktı. Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Eğitim Fakültesi araştırma görevlisi Dr. Aynur Tunç, "Van'da yaygın görülen büyük aile modeli ve kuma, boşanmalara yol açıyor" dedi.
Van Aile Mahkemesi'nde 1995 ile 2005 yılları arasında görülen 196 boşanma davasını inceleyen Dr. Aynur Tunç, son 10 yılda Van'daki boşanmalarda artış yaşanıp yaşanmadığı, boşanmaların nedenleri, evliliklerin süresi, eşlerin yaş ve öğrenim durumu konularında üç yıllık bir araştırma yaptı. Dr. Tunç, 196 boşanma davasının tümünü incelediğini ve taraflarla da yüz yüze görüşmelerde bulunduğunu ifade ederek, 1995 ile 2005 yılları arasında Türkiye genelinde üç kat artış gösteren boşanma davalarının, Van'da dört kat arttığını vurguladı.
Van'daki artışın Türkiye geneline göre daha fazla olmasında nüfus artışının etkili olduğunu anlatan Dr. Tunç'un araştırmasına göre boşanma davası açanların yüzde 35'i çocuksuz, yüzde 65'i de çocuklu ailelerden oluştu. Boşanma yaşının kadınlarda yaklaşık 20, erkeklerde de 30 olduğu gözlendi. Mahkeme kayıtlarındaki 'şiddetli geçimsizlik' ibaresinin birçok nedeninin bulunduğunu ve bu nedenlerin davayı açan kişilerle yaptığı yüz yüze görüşmelerde ortaya çıktığını dile getiren Dr. Tunç, şöyle konuştu:
"Van yöresinde yaygın bir biçimde görülen büyük aile modeli ve kuma, evlilikleri olumsuz etkileyerek boşanmalara neden oluyor. Kadınlar genellikle kumayı kabul etmiyor ve şiddetli geçimsizlik oluyor. Kadın, kumayla yaşamaktansa mahkemeye müracaat ediyor."
Kumadan olan çocukları kendi nüfusuna geçirmeyi kabul etmeyen 15, kaçırılarak ya da berdel yoluyla evlendirilmeye zorlanan 10, büyük aile modeliyle yaşamak istemeyen 19 kadınla yüz yüze görüştüğünü kaydeden Dr. Tunç, törenin hem evlilikte hem boşanmada hâlâ çok etkili olduğunu söyledi.
Araştırmaya göre eşler arasında şiddet eylemleri mahkeme kayıtlarına pek yansımıyor. Şimdiye kadar Van Aile Mahkemesi'ne eşinden şiddet gördüğü gerekçesiyle 55 kadın ile bir erkek başvurmuş.