Ve hesap heyecanı

Üniversiteye girmek için Öğrenci Seçme Sınavı'nda (ÖSS) yarışan 1.5 milyon öğrencinin yanıt kâğıtlarından yola çıkılarak yapılan değerlendirme işlemleri başladı.
Haber: HİLAL KÖYLÜ / Arşivi

ANKARA - Üniversiteye girmek için Öğrenci Seçme Sınavı'nda (ÖSS) yarışan 1.5 milyon öğrencinin yanıt kâğıtlarından yola çıkılarak yapılan değerlendirme işlemleri başladı. Hesaplarda, sayısal ve sözel grubu öğrencileri için soruların getireceği puanlar da belirlendi.
ÖSYM Ölçme ve Değerlendirme Merkezi 'ÖSS hesabı' üzerindeki ilk değerlendirmeleri, öğrencilerin 'Puanlarımız nasıl hesaplanacak?', 'Hangi soru kaç puan değerinde?' soruları doğrultusunda yapmaya başladı. Tercihlerini matematik ve fen sorularının temel alınacağı sayısal bölümden yapacak adayların, bu sorularla birlikte Türkçe ve sosyal alanında yaptığı sorularla diğer adayları eleyeceğine işaret eden uzmanlar, "Aynı mantık, tercihlerini sözel alandan yapacak adaylar için de geçerli" dedi. Uzmanlar, sözel ve sayısal bölümdeki öğrenciler için soruların değerlerini de şöyle açıkladı:
Sayısalda sözel farkı
Öğrencilerin sayısal puanı hesaplanırken taban puan 93.1266 olacak. Bu puana sözel bölümden yanıtlanan soruların katkısı, net doğru sayısı ile 0.1786 katsayısının çarpımıyla belirlenecek. Sayısal bölümden yanıtların katkısı da, net doğru sayısı ile 0.9429 katsayısının çarpımıyla belirlenecek. Çarpım sonuçları toplanıp taban puana eklendiğinde, öğrencinin lise başarı puanından bağımsız sayısal puanı belirlenmiş olacak.
Sayısal grubundaki öğrencinin yanıtladığı bir doğru sayısal sorusu 5.27 sözel sorusuna, bir sözel sorusu da 0.18 sayısal sorusuna eşdeğer olacak. Yani sayısaldaki bir öğrenci için sözelden yanıtladığı tek bir doğru yanıt 0.1786 puan getirecek.
Sayısal grubundaki bir öğrenci sözel bölümden bir doğru yanıt çıkarması halinde kendi grubunda 120-130 puan arasındaki yaklaşık 1600 öğrenciyi, 150-160 puan arasındaki 500 öğrenciyi, 180-190 puan arasındaki 90 öğrenciyi eleyebilecek.
Sözelde matematik
Sözel puan hesaplanırken taban puan 79.4870 olacak. Bu puana sözel bölümden yanıtlanan soruların katkısı, net doğru sayısı ile 0.8039 katsayısının çarpımıyla belirlenecek. Sayısal bölümden yanıtların katkısı da, net doğru sayısı ile 0.2095 katsayısının çarpımıyla belirlenecek. Sonuçlar toplanıp taban puana eklendiğinde, öğrencinin lise başarı puanından bağımsız sözel puanı belirlenmiş olacak.
Sözel grubundaki öğrencinin yanıtladığı bir doğru sözel sayısı 3.88 sayısal sorusuna, bir sayısal sorusu da 0.26 sözel sorusuna eş olacak. Yani sözeldeki bir öğrenci için matematikten yanıtladığı tek bir doğru yanıt, 0.2095 puan getirecek.
Sözel grubundaki bir öğrenci matematikten bir doğru yanıt çıkarması halinde kendi grubunda 120-130 puan arasında kalacak yaklaşık 4 bin 557 öğrenciyi, 140-150 puan arasın-da kalacak 1827 öğrenciyi, 150-160 puan arasında kalacak 346 öğrenciyi eleyebilecek.
Fen dengeleyici
Öğrencilerin Türkçe-matematik sorularına dayandırılan eşit ağırlıklı puan hesaplanmasının taban puanı ise 86.0433 olacak. Bu puana matematik, Türkçe, fen ve sosyal sorularının katkısı, bu alanlardaki net doğru soru sayısıyla sırasıyla 0.6861, 0.6787, 0.3623, 0.2513 katsayılarının çarpımıyla bulunacak. Bu çarpım sonuçları toplanıp 86.0433 olan taban puana eklendiğinde, eşit ağırlıklı puan ortaya çıkacak.
Doğru fen yanıtları
Bu alandaki öğrenciler, yaptıkları fen soruları ile diğer öğrencileri eleyebilecek.
Bu alandaki öğrenciler doğru yanıtladıkları bir fen sorusu ile fazladan 0.3623 puan alabilecek. Böylelikle, kendi gruplarında 120-130 puan arasında kalacak öğrenciler yaklaşık 7 bin 600, 140-150 puan arasında kalacak 1300, 160-170 puan arasında kalacak 310 öğrenciyi eleyebilecek.


    ETİKETLER:

    ÖSYM

    ,

    Ankara