Ve kadın imam oldu

Hz. Muhammed örneği
Prof. Beyza Bilgin: "Kadın imam yok, çünkü kadınlar okula yollanmamış, meslek edinmemiş. Hz. Muhammet bir kadına imamlık yaptırmıştı." Eski Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Nuri Yılmaz: "Hz. Peygamber'in izni sadece ev halkı içindi."
'Huzuru bozabilir'
Prof. Zekeriya Beyaz: "Erkeğin arkada büzülmesi, ibadette huzur bozar." Diyanet: "Kadının erkeklere ve karışık topluluğa imamlık yapmasını bazı alimler zaruret halinde kabul etse de çoğunluk etmez."

İSTANBUL - ABD'de Prof. Amina Vudud'un cuma namazı kıldırması Türkiye'de de 'imam kadın' tartışması başlattı. Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Beyza Bilgin, Hz. Muhammed döneminde bir kadının imam olarak görevlendirildiğini anımsatırken, Prof. Dr. Zekeriya Beyaz "Kadınların önde imamlık yapması erkeklerin arkada büzülmesi, ibadetin huzuruna engel olur" diyerek uygulamayı eleştirdi. Tartışmayı 'marjinal' bulan hukukçu Kezban Hatemi ise, "Ancak bir topluluk arasında kadın daha liyakatlı, daha ehil ise kadın imam kıldırabilir" diyor.
Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Beyza Bilgin: Hz. Muhammed döneminde bir kadın imam olarak görevlendirilmiştir. Daha sonra İslam fıkıhçıları uygun olmadığını söylemişler. Neden olmamış? Çünkü kadınlar okula gönderilmemiş, sokağa çıkarılmamış. Okumayınca, meslek sahibi olmayınca imamlık da olmamış.
Ama bugün artık Diyanet İşleri Başkanlığı müftü yardımcısı kadın tayin ediyor. Müftü yardımcısı namaz da kıldırabilir, hutbe de verebilir demektir. İmamlıktan üst makamdır. Geleneksel olarak camilerin büyük mekânları erkeklere ayrıldığı için erkek sanıyor ki kadın imam olursa hemen arkasında erkekler nasıl ona uyacaklar. Ben diyorum ki bugün kadınlar nasıl camilerde perde ile kapalı bölüm ya da balkonda oluyorsa erkekler de kadın imam olduğunda o bölümde namaz kılar.
'Uygun görmüyoruz'
Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zekeriya Beyaz: Kuran-ı Kerim'de, İslam'ın temel kaynaklarında kimin imamlık yapacağına dair bir hüküm yoktur. Peygamberimizin uygulamalarında ise erkekler imamlık yapar. Kadınların kadınlara imamlık yapması söz konusudur. İslam'da yasaklar sayılır. Serbest olanlar sayılmaz. Haramlar içinde böyle bir madde yok. Ama bazı gelenekler var ki çok köklü. O kurallar ile çok uğraşılırsa kuralsızlığa gidersiniz. İbadetlerde huzur esastır. Kadınların önde imamlık yapması erkeklerin arkada büzülmesi, ibadetin huzuruna engel olur. Kiliselerde yapılıyor, bizde de yapılsın deniyor.
Ama şu an biz uygun görmüyoruz,
Eski Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Nuri Yılmaz: Kadının kadınlara imamlık yapmasında hiçbir mahsur yok. Ama kadının erkeklere ya da erkek-kadın karışık cemaate imamlık yapması caiz görülmemiştir. Bazı hadis kaynaklarında Hz. Peygamberin bir kadının ev halkına imamlık yapmasına izin verdiği belirtilmiştir. Bu tartışılmıştır. Ama bu istisnai bir durumdur. Sadece ev halkı ile sınırlıdır. Sadece kadın, okuma yazma bilmektedir, Kuran'ı ezberlemiştir. Bu olayı örnek kabul edenler, 'Zorunluluk halinde kadın erkeklere namaz kıldırabilir' diyor. İslam kaynaklarında bu konuyla ilgili kesin hüküm var. Caiz değildir. Deniliyor ki kadın din eğitimi almışsa olabilir. Hz. Ayşe çok bilgili bir kadındı. Sahabeler ona akıl danışıyordu. Ama Peygamberimiz ona imamlık yetkisi vermemiştir. Kadın cumhurbaşkanı, müftü olur ama imamlık ayrı.
Hukukçu Kezban Hatemi: Bu uygulama Amerikanvari marjinal bir çıkışı gösteriyor. Hiç İslam dininin kurallarına uymayı ciddiye almayıp, başı açık bir şekilde namaz kılınıyor. Bu feminizm filan da değil. Her dinin bir ritüeli, kural ve kaideleri vardır. Diğer dinlerde de bu tür ritüeller genellikle erkek tarafından idare edilir. Bu cinsiyet ayrımı şeklinde algılanmamalı. Biz kadın-erkek aynıyız ama özdeş değiliz. Kadınların özel günleri, anne olma özelliği vardır. Hamile kadının, periyodu olan bir kadının bu tür görevi yapması da dikkate alındığında erkeklere öncelik tanınmaktadır. Ancak bir topluluk arasında kadın daha liyakatlı, daha ehil ise kadın imam kıldırabilir.
Diyanet ne diyor?
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın sitesinde ise 'Kadın imam olur mu?' sorusunun yanıtı şöyle: Hz. Peygamber'in hanımlarından Ümmü Seleme ve Hz. Ayşe'nin kadınlara imam olarak namaz kıldırdıklarına bu durumda öne geçmeyip, ilk safın ortasında durduklarına dair ilk devir hadis kaynaklarında bilgi vardır. Pek çok kaynakta da yer alan bir rivayete göre ise Hz. Peygamber, istisnai olarak Ümmü Varaka isimli hanıma bir erkek diğeri kadın iki köleden oluşan kendi ev halkına imamlık yapma izni vermiştir. Buna dayanarak Ahmet b. Hanbel, Ebu Sevr, Müzeni, Taberi, İbn Teymiyye gibi alimler kadının zaruret halinde erkeklere imamlık yapabileceğini söylemişlerdir. Fakihlerin çoğunluğuna göre kadının erkeklere imamlığı caiz görülmemiştir.


    http://www.radikal.com.tr/7414027414020

    YORUMLAR

    Bu habere henüz yorum yazılmamış.