Vekile kıyak yok

Hükümet, Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'in veto ettiği, Meclis üyeliğinde geçen sürenin akademik süreye sayılması yönündeki düzenlemeden vazgeçti. Vetolu yasa önceki gün komisyonda görüşülürken, vetoya neden olan madde yasadan çıkarılmıştı.

ANKARA - Hükümet, Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'in veto ettiği, Meclis üyeliğinde geçen sürenin akademik süreye sayılması yönündeki düzenlemeden vazgeçti. Vetolu yasa önceki gün komisyonda görüşülürken, vetoya neden olan madde yasadan çıkarılmıştı.
Genel Kurul, dün yeni haliyle yasayı görüştü. CHP Grup Başkanvekili Haluk Koç, kendisinin de akademisyen olduğunu anımsatarak, "İki sayfaya sıkıştırılmış bu iki satır parlamentonun saygınlığına gölge düşürdü" dedi.
Daha sonra yapılan oylamada yasa kabul edildi. Böylece Sezer'in veto ettiği yasanın 2. maddesinde yer alan, 'Bakanlar Kurulu veya yasama organı üyeliğinde geçen süreler akademik unvanların kazanılması için gerekli sürelerinde değerlendirilir' cümlesi maddeden çıkarıldı. Veto gerekçesi doğrultusunda düzenleme yapılmasaydı, akademisyen kökenli milletvekili ve bakanlar, profesörlüğe yükselebilmek için akademik çalışmada geçirilmesi gereken beş yıllık süreyi, parlamenterliklerinin sonunda yeniden doldurmalarına gerek kalmayacaktı.