Vekiller de karne aldı

Öğrencilerden sonra milletvekilleri de tatile girdi. Takvime göre TBMM 1 Ekim'de toplanacak. İktidar, TCK tasarısını yasalaştırmak için 14 Eylül'de olağanüstü toplantıya hazırlanıyor.
Haber: YURDAGÜL ŞİMŞEK / Arşivi

ANKARA - TBMM'nin 22. Dönem 2. Yasama Yılı çalışmaları sona erdi. Vekiller olağanüstü toplantı çağrısı olmazsa 1 Ekim'e kadar tatil yapacak. Ancak AKP, Türk ceza kanunu tasarısı için Meclis'i eylülde olağanüstü toplantıya çağırmayı planlıyor.
TBMM tatil öncesi son mesaisini 'Terör ve Törerle Mücadeleden Doğan Zararların Karşılanması Hakkındaki Yasa'ya ayırdı. Yasa, geçmişte Avrupa
İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) Türkiye'yi sıkça mahkûm ettiği köy boşaltma, evlerin yakılması gibi terörle mücadele sırasında yaşanan mağduriyetlerin, mahkemelere gitmeden oluşturulacak komisyonlarca çözümlenmesini amaçlıyor. Yasa şu düzenlemeleri içeriyor.

 • 19 Temmuz 1987 tarihi başlangıç olacak. İleriye dönük olarak Türkiye'de yaşanmış ve yaşanacak terör mağduriyetlerini kapsayacak.
 • Daha önce AİHM yoluyla veya çeşitli şekilde tazminat ödenmiş olanlar kapsam dışı tutulaçak.
 • Kişilerin kendi kasıtları sonucu oluşan zararlarla, terörle bağlantılı olmayan sebeplerden dolayı ortaya çıkan zararlar ve terör örgütlerine 'yardım ve yataklık edenler' da kapsam dışında olacak.
 • TMY'nin terör örgütü kurmayı ve terör suçlarını düzenleyen 1, 3 ve 4. maddelerinden hüküm giyenler ile haklarında dava açılanlar, beraat edinceye kadar yasadan yararlanamayacak.
  Dernekler AB'ye uydu
  Meclis'in önceki geceki oturumunda Dışişleri Bakanı Abdullah Gül'ün rica ettiği Dernekler Yasası da çıktı. Böylece derneklerin AB'ye uyumu da sağlanmış oldu. Yasayla örgütlenme özgürlüğü çerçevesinde dernek kurma hakkı önündeki kısıtlamalar kaldırılıyor, dernek faaliyetlerine serbestlik sağlanıyor, derneklere uygulanan yaptırımları ve bürokrasi azaltılıyor. Yasaya göre TSK ve kolluk kuvvetleri ile memurların özel kanunlarındaki kısıtlamalar hariç olmak üzere, 'fiil ehliyetine sahip' her-kese önceden izin almaksızın dernek kurabilecek. Yargı mensupları Adalet Bakanlığı izni almadan dernek kurup, derneklere üye olacak. Dernekler, uluslararası
  faaliyette bulunabilecek, yurtdışında şube açabilecek. Yabancı dernekler, Dışişleri Bakanlığının görüşü alınarak İçişleri Bakanlığının izniyle Türkiye'de faaliyette bulunabilecek.
  Meclis Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'in, 'kamu görevlileri hakkındaki ihbar ve şikayetleri zorlaştırıyor', 'suç işleyenlerin korunduğu izlenimi veriliyor' gerekçesiyle veto ettiği yasayı da değiştirmeden kabul etti. TBMM'de önceki gece, Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanmasına ilişkin yasa da görüşüldü. Yasaya göre Başbakanlık, bakanlık ve bağlı kuruluşların merkez teşkilatında görevli olup ortak kararla atanan memurlar ve diğer kamu görevlileri hakkında soruşturma için ilgili bakan veya başbakanın izni gerekecek. İhbar ve şikayetlerde, dilekçe sahibinin ad, soyad ve imzası bulunacak.